Jaaroverzichten

Interesse in het jaarverslag? Vraag het op per mail.

2023

GCE Nederland is opgericht in 2003. Dat betekent dat we in 2023 het 20-jarig jubileum vierden!

LEDEN GCE-NL: Algemene Onderwijsbond, Edukans, Mondiaal FNV, Save the Children, VSO Nederland, Bas Consultancy, het Liliane Fonds en Wilde Ganzen

Een greep uit de activiteiten

De jubileumbijeenkomst vond plaats in oktober op het kantoor van de Algemene Onderwijsbond, lid van het eerste uur. Verschillende CEO’s van de stuurgroepleden droegen bij aan deze dag. In het plenaire deel gaf bestuurslid van GCE International, Antiona Wulff toelichting over de stand zaken wat betreft mondiaal onderwijs. Daarnaast waren er twee interactieve workshoprondes. Voor de jubileumviering werd ook het Grote Allemaal Naar School spel geactualiseerd en deels herdrukt.

We hadden nog meer bijeenkomsten dit jaar, die online plaatsvonden: in januari een bijeenkomst over Education in Emergencies met sprekers van VSO International, Edukans, Interagency Network for Education in Emergencies en War Child. In juni een bijeenkomst over klimaat en onderwijs, waar naast sprekers van de Global Partnership for Education en de Universiteit Maastricht, minister van Klimaat en Energie Rob Jetten aan bijdroeg. In september verzorgden we de launch van het Global Education Monitoring Report, dat dit jaar het thema ‘Technology in Education’ had.

Met Mustafa Amhaouch, Kamerlid voor het CDA, hebben we een paar gesprekken gevoerd. Hij heeft onze input gebruikt voor de motie die hij indiende tijdens het Afrikadebat met het verzoek om onderwijsprogramma’s ook in de kortetermijnprioriteiten op te nemen. De motie werd met 124 stemmen voor aangenomen. 

Een nieuwe themagroep werd opgericht door het Liliane Fonds, Wilde Ganzen en Red een Kind, over Early Childhood Education.

Daarnaast vond het jaarlijkse directeurenoverleg plaats, was er weer elke maand een stuurgroepvergadering en verscheen maandelijks de nieuwsbrief.

2022

Na alle lockdowns gingen in 2022 de scholen weer open en werd het klassikale onderwijs hervat. De gevolgen van de schoolsluitingen: kinderen, jongeren én leerkrachten die niet teruggekeerd zijn naar school, leerachterstanden en verminderd mentaal welzijn, zijn bekend en zullen nog lang doorwerken.

LEDEN GCE-NL: Algemene Onderwijsbond, Edukans, Mondiaal FNV, Save the Children, VSO, Bas Consultancy, het Liliane Fonds en Wilde Ganzen

Een greep uit de activiteiten

GCE Nederland verwelkomde dit jaar Wilde Ganzen in de stuurgroep. De TVET werkgroep, waar naast stuurgroepleden onder meer SOS Kinderdorpen deel van uitmaakt, is goed van de grond gekomen.

In januari lanceerden we het UNESCO Global Monitoring Report over non-state actors in education. In juni organiseerde de TVET werkgroep een bijeenkomst over jeugdparticipatie binnen TVET projecten, in lijn met de Youth@Heart Strategie, waarbij Tijmen Roosenboom van BuZa een van de sprekers was. 

Nederland kreeg dit jaar na een lange formatieperiode een nieuw kabinet. In de nieuwe beleidsnota is het basisonderwijs geschrapt. Vooraf heeft GCE-NL input geleverd en uiteraard hebben we een reactie geschreven op het feit dat niet wordt erkend dat funderend onderwijs een basis én voorwaarde is voor alles wat er daarna aan onderwijs en beroepsvorming bij komt. Ondanks het aanschrijven van Kamerleden, een twitterstorm en het indienen van conceptmoties, lijkt het thema onderwijs geen gunfactor meer te hebben.

Jeanet van der Laan adopteerde SDG4 en GCE-NL mocht de overhandiging verzorgen. Met het adopteren van dit ontwikkelingsdoel laat Jeanet van der Laan zien zich extra in te zetten voor het onderwijs. Helaas maakt deze D66-parlementariër geen deel uit van de commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, maar ze zegde toe onze input met haar fractiegenoten te delen.

Omdat naast het stopzetten van de bijdrage van Nederland aan ECW, ook het beëindigen van deelname aan GPE in het verschiet ligt, heeft GCE-NL de banden met GPE aangehaald. Samen met alle stuurgroeporganisaties, de partnerorganisaties en hopelijk nog meer organisaties die het grote belang van onderwijs willen uitdragen, zullen we in 2023 onze stem blijven laten horen en met onverminderde inzet de belangen van SDG4-mondiaal behartigen 

2021

Nog een jaar van thuiswerken, online bijeenkomsten en wereldwijde schoolsluitingen. In Oeganda zijn de scholen het hele jaar niet open geweest.

LEDEN GCE-NL: Algemene Onderwijsbond, Edukans, Mondiaal FNV, Save the Children, VSO, Bas Consultancy en het Liliane Fonds

Een greep uit de activiteiten

We beginnen het jaar met een grote (online) bijeenkomst over de gevolgen van COVID19 voor het onderewijs in ontwikkelingslanden. Er zijn 155 deelnemers die in drie deelsessies geïnformeerd worden over het aanbieden van TVET, het integreren van MHPSS (Mental Health and Psychosocial Support) in het onderwijs en het waarborgen van inclusief onderwijs tijdens de pandemie. Onder meer Jeroen Kelderhuis en Kirsten van den Hul spreken plenair. Een compilatie van deze bijeenkomst staat op de homepage van deze website.

2021 is het jaar van de uitbanning van kinderarbeid, vandaar dat we meerdere nieuwsberichten wijden aan dit onderwerp. In april organiseren we samen met Work: No Child’s Business een online bijeenkomst over de link tussen onderwijs en kinderarbeid. Ook deze bijeenkomst wordt goed bezocht: meer dan 100 deelnemers melden zich aan.

In het najaar verzorgen we een workshop op de SDG Action Day en organiseren we samen met de Dutch Coalition on Disability and Development een GCE-café.

De Global Campaign for Education is ooit opgericht om ‘Education for All’ wereldwijd op de agenda te zetten van wereldleiders. Toen is gebleken dat samenhangende coalities met goede connecties er vaak in slagen de besluitvorming en agendabepaling te beïnvloeden. Om ook in Nederland de kracht van het maatschappelijk middenveld dat zich inzet voor SDG4-mondiaal te vergroten, willen we graag ons ledenaantal uitbreiden. Voor organisaties die minder tijd en geld willen of kunnen investeren, maar wél het belang van onderwijs onderstrepen, bestaat nu de mogelijkheid om partnerlid van GCE-NL te worden.

In aanloop naar de verkiezingen in maart stellen we een overzicht op waarin de standpunten van alle verkiesbare partijen wat betreft onderwijs in ontwikkelingssamenwerking overzichtelijk worden weergegeven. Nieuwe Kamerleden proberen we warm te maken voor SDG4-mondiaal. 

Verder laten we weten dat we hopen dat de bijdrage van 50 miljoen euro aan de Global Partnership for Education een eerste stap is, roepen we op om onderwijs aan kinderen en jongeren in Afghanistan te blijven ondersteunen en dienen we vragen en input in voor de begrotingsbehandeling.

2020

In april wordt een coördinator aangesteld. Het nieuw ontwikkelde financieringsinstrument IFFEd – International Finance Facility for Education – is nog niet van de grond gekomen. Vanwege het coronavirus vinden alle vergaderingen en bijeenkomsten online plaats.

LEDEN GCE-NL: Algemene Onderwijsbond, Edukans, Mondiaal FNV, Save the Children, VSO, Bas Consultancy en het Liliane Fonds

Een greep uit de activiteiten

Het Global Education Monitoring Report gaat over ‘Inclusion and Education’. De online lancering wordt goed bezocht. 

In april vindt een schriftelijk overleg plaats binnen ontwikkelingssamenwerking over de Nederlandse inzet bij de bestrijding van de coronacrisis. GCE Nederland lobbyt via Kamerleden voor additionele middelen voor het onderwijs. Met het oog op de komende verkiezingen, sturen we een oproep aan diverse politieke partijen om in hun partijprogramma op te nemen dat ze niet zullen bezuinigen op financiering voor onderwijs in lage – en middeninkomenslanden.

Naar aanloop van de Global Partnership for Education – replenishment in 2021, faciliteert GCE Nederland een bijeenkomst tussen de GPE en de commissie BuHaOs, met als doel het verkrijgen van extra budget voor de GPE 2021-2025.

Beroepsonderwijs en -trainingen bieden cruciale kansen aan jongeren. In het kader van de lancering van ‘Youth at heart’ organiseert GCE een online café over ‘Agribusiness, TVET and green jobs’.

2019

2019 staat voornamelijk in het teken van herziening van de interne organisatie van GCE-NL: een Strategisch Plan 2020-2022 en Huishoudelijk Reglement zijn opgesteld. Het Liliane Fonds sluit aan als stuurgroeporganisatie. Het 20-jarig bestaan van de internationale GCE coalitie is aan het einde van het jaar gevierd met een evenement dat in het teken stond van Life Skills. 

LEDEN GCE-NL: Algemene Onderwijsbond, Edukans, Mondiaal FNV, Save the Children, VSO, Bas Consultancy en het Liliane Fonds

Een greep uit de activiteiten

De jaarlijkse bijeenkomst met andere GCE coalities uit Noord-Amerika en Europa vindt in maart plaats in Berlijn. GCE Nederland is hierbij aanwezig.

Het evenement georganiseerd in het kader van 20-jarig bestaan van GCE, dat in het teken stond van Life Skills, was tevens een lobbymoment om behaalde resultaten van GCE International en GCE Nederland te presenteren binnen de Ontwikkelingssector en bij Buitenlandse Zaken.

Namens GCE Nederland hebben Save the Children en Edukans gelobbyd bij Buitenlandse Zaken voor additionele financiering voor Education Cannot Wait.

 

2018

GCE Nederland verwelkomt twee nieuwe organisaties: VSO en Bas Consultancy sluiten zich aan bij de stuurgroep. In maart ondertekent GCE-NL het SDG Charter. Het Charter gaat in op de uitnodiging om contactpunt te zijn voor SDG4-mondiaal, naast de Coöperatie Leren voor Morgen als contactpunt voor SDG4 Nederland. Op deze manier draagt GCE-NL bij aan het draagvlak van het SDG-Charter als partnerschap voor de SDGs. In het najaar wordt de nieuwe website gelanceerd.

LEDEN GCE-NL: Algemene Onderwijsbond, Edukans, Mondiaal FNV, Save the Children, VSO en Bas Consultancy.

Een greep uit de activiteiten

In maart vindt een bijeenkomst plaats van de Noord-Amerikaanse en Europese coalities van de GCE. Naast GCE Nederland zijn ook Denemarken, Spanje, Italië, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Noorwegen, Canada, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland vertegenwoordigd in Kopenhagen. De World Assembly vindt plaats in het najaar in Katmandu, Nepal. Vanwege een tekort aan middelen, is GCE Nederland hier niet bij. 

Het SDG Charter nodigde GCE-NL als contactpunt voor SDG4-mondiaal uit om een werksessie te organiseren rond dit doel. Hierbij stond de vraag centraal: hoe kunnen we vanuit Nederland leerkrachten in het Zuiden ondersteunen bij het bieden van goed onderwijs, op een manier die (a) vraaggestuurd, (b) effectief en (c) duurzaam is?

GCE-NL steunde en verspreidde de online campagne van ONE om wereldleiders op te roepen tot steun aan het GPE, met name om onderwijs aan meisjes te versterken. De 755.000 handtekeningen die de petitie wereldwijd had ontvangen, werden op 28 juni aangeboden aan minister Kaag.

2017

In 2017 staan twee onderwerpen bovenaan op de agenda van de internationale GCE-beweging. In de aanloop naar de financieringsconferentie van het Global Partnership for Education, het multilaterale fonds voor onderwijs, werkt de GCE met zo veel mogelijk partijen samen aan een mondiale lobby voor onderwijshulp. Tweede speerpunt is de rol van het maatschappelijk middenveld bij de internationale onderwijsdoelen: de steun van burgers en hun organisaties is hard nodig om de doelen – en de financiering ervan – te behalen. De Nederlandse coalitie draagt aan beide speerpunten bij.

LEDEN GCE-NL: Algemene Onderwijsbond, Edukans, Mondiaal FNV en Save the Children.

Een greep uit de activiteiten

In februari komen GCE-coalities uit Europa en Noord-Amerika, waaronder GCE-NL, samen in Londen voor de internationale vergadering. Voornaamste bespreekpunt: een mondiale campagne voor de GPE Financieringsconferentie. Daarom zijn ook circa 20 internationale NGO’s aanwezig, plus partijen als het GPE, de Education Commission, Education Cannot Wait, het Malala Fonds en het GEM Report.

Om de Nederlandse regering aan te sporen opnieuw een bijdrage te geven aan het GPE, ondersteunt GCE-NL de contacten tussen het GPE en Nederland. Zo spreekt Alice Albright, CEO van het GPE, op 11 oktober met Tweede Kamerleden over de noodzaak om te investeren in onderwijs. De politieke lobby voor financiering van onderwijs in het Zuiden valt in goede aarde: op de Financieringsconferentie begin 2018 zegt Nederland een substantiële bijdrage toe.

Van 10-19 juli komen de lidstaten van de Verenigde Naties in New York bij elkaar om de voortgang op de Sustainable Development Goals te bespreken op het High Level Political Forum on Sustainable Development. 43 Landen, waaronder Nederland, doen verslag van de stand van zaken in eigen land, met een Voluntary National Review (VNR). Voor het onderliggende Nederlandse rapport, ‘De eerste Nederlandse SDG-Rapportage‘, coördineert GCE-NL de bijdrage over onderwijs in de bijlage van het maatschappelijk middenveld. Omdat Nederland al vroeg was begonnen met de VNR-inventarisatie, kan GCE-NL meewerken aan de brochure die GCE-internationaal ontwikkelt, om maatschappelijk organisaties te ondersteunen bij hun deelname aan de VNR’s: ‘Time to Deliver: Voluntary National Reviews for SDG4 and Education 2030’.

Wie is verantwoordelijk voor goed onderwijs, vraagt het Global Education Monitoring Report 2017/8: ‘Accountability in education: meeting our commitments’. Ter gelegenheid van de nationale lancering van het GEM rapport organiseert GCE-NL op 20 november een symposium over de vraag ‘Who is accountable for the right to education in the South? Challenges and opportunities for Dutch Civil Society’. De bijeenkomst trok zo veel aanmeldingen, dat niet iedereen een plaats kon krijgen.

2016

Goed onderwijs voor iedereen. Van 2000 tot 2015 zette de wereldgemeenschap zich daarvoor in met twee programma’s: de Education for All-agenda en de Millenniumdoelen voor onderwijs. In 2015 zijn ze samengebracht: de nieuwe Education 2030-agenda gaat nu hand in hand met de nieuwe VN-Sustainable Development Goal voor onderwijs (SDG4). Per 1 januari 2016 gingen de nieuwe afspraken van kracht.

Als onderdeel van de wereldwijde GCE-beweging voor Education 2030 onderzocht GCE-NL in 2016 wat de nieuwe invulling van de onderwijsagenda kon betekenen voor onze organisatie en activiteiten. Vóór 2015 had de Education for All-agenda immers voornamelijk betrekking op ontwikkelingslanden en richtte GCE-NL zich vooral op onderwijshulp vanuit Nederland. Met de ondertekening van de nieuwe ontwikkelingsagenda’s heeft Nederlands zich ertoe verplicht om niet alleen in eigen land aan deze doelen te werken, maar ook om een bijdrage te leveren aan het bereiken van de doelen op mondiaal niveau. Sommige Europese GCE-coalities hebben hun werkterrein in 2016 verbreed naar onderwijs in eigen land. GCE-NL besloot echter om zich te beperken tot de mondiale invulling van de onderwijsdoelen: enerzijds vanwege de beperkte capaciteit, anderzijds omdat in Nederland al allerlei organisaties en instellingen bestaan die zich richten op onderwijs in Nederland en aansluiting zoeken op de SDG’s.

LEDEN GCE-NL: Algemene Onderwijsbond, Edukans, Mondiaal FNV, Oxfam Novib en Save the Children

Een greep uit de activiteiten

In een online consultatie biedt de Education Commission iedereen die actief is in onderwijs de kans om inbreng te leveren in een wereldwijde discussie over de beste aanpak om het recht op goed onderwijs voor iedereen te garanderen. GCE-NL is de Nederlandse ‘host organisation’ voor deze consultatie.

Wat kunnen de Nederlandse regering en de EU doen om de duurzame ontwikkelingsdoelen te helpen realiseren? Dat is het thema van het rapport ‘Ready for Change? Global Goals at home and abroad’ dat Partos-directeur Bart Romijn op 19 mei aanbood aan de Nederlandse regering. GCE-NL was een van de 40 organisaties die meeschreven aan het rapport.

GCE-NL en de UvA brengen vertegenwoordigers van BuZa, OCW, Education International en Jongeren samen in een panel over SDG4 tijdens de 3-daagse conferentie over de SDGs op de UvA.

GCE-NL geeft diverse presentaties, zoals over SDG4.7 in de sessie ‘Perspectieven op Wereldburgerschap’ van het Jaarcongres van EP-NUFFIC, en over de rol van het maatschappelijk middenveld bij het behalen van de onderwijsdoelen in een gastcollege aan de UvA.

Organisaties en instellingen die zich bezighouden met Wereldburgerschap en Duurzaamheidsonderwijs denken in het Wicked Problem Plaza over SDG4.7 na over de vraag: wat is een concrete en haalbare eerste stap om SDG4.7 in het Nederlandse onderwijs te verankeren?

In voorafgaande jaren heeft GCE-NL er bij de Tweede Kamer regelmatig op aangedrongen om de bezuinigingen op onderwijsprogramma’s in ontwikkelingslanden zorgvuldig te laten verlopen. De uitgebreide evaluatie van de IOB (Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie) constateert dat dit niet is gebeurd. Het IOB onderzocht niet alleen de resultaten van de afbouw van de programma’s, maar ook het proces waarmee het beleid is uitgevoerd, en biedt daarmee inzichten die relevant zijn voor de internationale onderwijswereld. GCE-NL legt het rapport ‘The gaps left behind: an evaluation of the impact of ending aid’ voor aan de internationale GCE-gemeenschap.

GCE-NL neemt deel aan diverse campagnes en consultaties, zoals de Rondtafel-bijeenkomst van de coalitie Stop Kinderarbeid; #EducationWeWant: wat is het belangrijkste onderwijsdoel; de Safe School-petitie, voor het Education Cannot Wait-fonds; The World’s Largest Lesson, met lesmaterialen over de SDGs; Iedereen aan de Slag, voor toegang tot onderwijs voor mensen zonder verblijfsstatus in Nederland; het rapport van de Education Commission; en de indicatoren voor SDG4.

2015

Voor ieders recht op goed onderwijs was 2015 een cruciaal jaar: het eindjaar voor de Education for All-doelen en de Millenniumdoelen waaraan de wereldgemeenschap zich in het jaar 2000 had gecommitteerd. De balans werd opgemaakt, en de uitkomsten vonden vooral hun beslag in het EFA Global Monitoring Report 2015 en op het World Education Forum in Incheon, Korea, in mei 2015. Belangrijkste conclusie: hoewel er sinds 2000 dankzij gecoördineerde inzet grote vooruitgang is geboekt op de onderwijsdoelen, is geen van die doelen bereikt. Nog altijd hebben wereldwijd zo’n 124 miljoen kinderen en jongeren geen toegang tot onderwijs. Naar schatting 250 miljoen kinderen krijgen geen, te kort, of zult slecht onderwijs, dat ze nooit leren lezen en schrijven. Dat geldt vooral voor kinderen en jongeren in de armste landen en in conflictgebieden. Onder hen zijn meer meisjes dan jongens, en disproportioneel veel kinderen met beperkingen en uit etnische groepen.

2015 Was ook het jaar waarin de Verenigde Naties de nieuwe universele ontwikkelingsagenda voor de komende 15 jaar vaststelden: de Sustainable Development Goals, en – in nauw onderling overleg rond de onderwijsdoelen – de opvolger van de EFA-agenda: Education 2030.

GCE-NL greep dit belangrijke jaar aan om enerzijds aandacht te vestigen op de voortuitgang op de EFA-doelen die de afgelopen 15 jaar is geboekt. En om anderzijds politici en beleidsmakers te wijzen op het enorme tekort aan geld in de armste ontwikkelingslanden om de nieuwe onderwijsdoelen te kunnen waarmaken.

LEDEN GCE-NL: De Algemene Onderwijsbond, Edukans, Oxfam Novib, Save the Children Nederland, VSO-Nederland en Woord en Daad

Een greep uit de activiteiten

Op het World Education Forum in Incheon, Zuid-Korea in mei wordt de overkoepelende internationale onderwijsagenda voor de komende vijftien jaar vastgesteld. Nederland was niet van plan om een minister of hoge ambtelijke vertegenwoordiger sturen. GCE-NL medeondertekent de brief van de Jongerenvertegenwoordigers om aan te dringen op een goede Nederlandse afvaardiging.

Ter gelegenheid van het EFA Global Monitoring Report 2015 organiseert GCE-NL de conferentie Education for All 2000-2030, achievements and challenges for North and South. Met deze conferentie legt GCE-NL de verbinding tussen onderwijsvraagstukken die zowel internationaal als in eigen land dringend zijn. Onderzoekster Priyadarshani Joshi van het EFA-team presenteert het rapport. Jefferson Pessi van Education International doet verslag van zijn onderzoek naar de betrokkenheid van leerkrachten bij EFA. GCE-leden en partners houden workshops rond de thema’s ‘Onderwijs en ongelijkheid’, ‘Onderwijs aan vluchtelingenkinderen’, ‘Kwaliteit van onderwijs’, ‘Onderwijs en radicalisering’ en ‘Leerkrachten’. Er is een paneldiscussie over de universaliteit van de nieuwe EFA-agenda en een afsluitend woord door Ruerd Ruben, voormalig directeur IOB.

In de Begroting van de Commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor 2016 komt onderwijs bijna niet meer voor en ook andere donorlanden en instellingen laten onderwijs vallen. De armste landen worden het zwaarst getroffen. Dat blijkt uit het Education Aid Watch Report 2015 dat GCE-Internationaal heeft uitgebracht. GCE-NL schrijft een brandbrief aan de woordvoerders voor OS in de Tweede Kamer. Het Education Aid Watch Report 2015 bevat profielen van de onderwijshulp van 14 bilaterale donoren (waaronder Nederland), de EU, de Wereldbank en het Global Partnership for Education. Behalve naar de afgelopen 15 jaar, kijkt het rapport ook naar de huidige trends voor onderwijshulp. GCE-NL schreef het hoofdstuk over de Nederlandse bijdrage aan EFA en deed aanbevelingen voor een beter beleid.

In het speciale magazine Eerst naar School! brengt GCE-NL een overzicht van vijftien jaar onderwijshulp vanuit Nederland. In dit magazine ligt het accent op de enorme vooruitgang die er de afgelopen 15 jaar is geboekt bij het realiseren van de EFA-doelen en de belangrijke rol die Nederland daarin heeft gespeeld.

Als lid van GCE-Internationaal neemt GCE-NL in februari deel aan de World Assembly in Zuid-Afrika: het Strategisch Plan 2016-2018 wordt vastgesteld, de Constitution wordt aangepast, en het nieuwe GCE-bestuur wordt gekozen. GCE-NL zet zich met succes in voor een grotere betrokkenheid van jongerenorganisaties: op uitnodiging van GCE-NL neemt Frits Brouwer, Jongerenvertegenwoordiger naar UNESCO, deel aan de WA om daar een jongerenzetel in het bestuur van GCE te bepleiten. Daarnaast maakt GCE-NL zich sterk voor de nationale lobby in ontwikkelingslanden voor betere onderwijsvoorzieningen en hogere budgetten.

GCE-NL neemt deel aan de brede evaluatie van GCE-Internationaal over de opzet van de Global Action Weeks en is lid van de werkgroep die de Global Action Week voor 2016 voorbereidt.

Aandachtspunt bij de Northern Coalitions, de GCE-coalities uit Europa en Noord-Amerika, is het onderwijs aan vluchtelingenkinderen in onze eigen landen en de gevolgen van het bekostigen van opvang van asielzoekers uit de budgetten voor ontwikkelingssamenwerking. GCE-NL draagt bij aan de Europese inventarisatie van onderwijsvoorzieningen voor vluchtelingen, en werkt mee aan het side-event bij de Oslo Summit for Education, ‘Partnering for Education’.

2014

Voor de Nederlandse regering is onderwijs al enkele jaren geen thema meer in het ontwikkelingsbeleid. Hoewel dat juist reden zou zijn voor een krachtige politieke lobby, bleek het politieke klimaat hiervoor weinig kansrijk. Daarom zette GCE-NL zich in 2014 vooral in op behoud en versterking van het netwerk van organisaties waarvoor onderwijs wél belangrijk is. Het algemene publiek hecht nog altijd veel waarde aan het recht op onderwijs, en voor de vele particuliere initiatieven in ons land blijft onderwijs onverminderd het belangrijkste ontwikkelingsthema.

Onderwijs is een fundamentele bouwsteen voor de thema’s die prioriteit hebben in het OS-beleid: voedselzekerheid, economische ontwikkeling, seksuele gezondheid en reproductieve rechten en zeker ook de verbetering van de positie van meisjes en vrouwen. Dat maakt organisaties die actief zijn op deze terreinen tot natuurlijke bondgenoten voor onderwijs. In 2014 zocht GCE-NL nadrukkelijker contact met actoren uit andere ontwikkelingssectoren om hen er (sterker) van bewust te maken dat hun eigen doelstellingen onder druk komen te staan door de afgenomen aandacht voor onderwijs in het OS-beleid.

LEDEN GCE-NL: de Algemene Onderwijsbond, CNV Onderwijs, Edukans, Oxfam Novib, Save the Children, Woord en Daad

Een greep uit de activiteiten

Het Global Monitoring Report 2013/2014 toont aan dat goed onderwijs voor velen nog altijd onbereikbaar is. Daarmee komt ook ontwikkeling op andere terreinen in het gedrang. Hoe kunnen we, zeker gezien de afnemende middelen voor onderwijs, ervoor zorgen dat deze cruciale voorwaarde tot ontwikkeling verzekerd is? Deze vraag staat centraal op het seminar Development for All through Education dat GCE-NL ter gelegenheid van het verschijnen van het rapport organiseert. Catherine Jere van het EFA GMR-team presenteert het rapport, waarna de rol van onderwijs aan bod komt voor Vrouwenrechten (Oley Dibba Wadda – Femmes Africa Solidarité), voor Economische Ontwikkeling (Maarten de Jongh – ING Sustainability), voor Voedselzekerheid (Hedwig Bruggeman – Agri-ProFocus) en voor Seksuele Gezondheid en Reproductieve Rechten (Laura Lasance – Choice for Youth and Sexuality).

Het thema van de Global Action Week is dit jaar Inclusief Onderwijs. GCE-NL start met betrokken organisaties een Facebookcampagne met tips en tools hoe kinderen met en zonder beperking samen naar school kunnen gaan.

Op de Workshop ‘Open Up! On inclusive education’ delen programmamedewerkers mét en zonder ervaring met inclusief onderwijs hun vragen en expertise. Lars Bosselman van CBM spreekt over het Europese beleid en fondsen voor dit thema.

Op 27 maart bespreekt de Tweede Kamer de Voortgang Uitfasering Bilaterale Ontwikkelingssamenwerking. In een brief aan de Tweede Kamerleden wijst GCE-NL erop dat onderwijs het stiefkind is van de internationale donorgemeenschap. Nederland zou daarom op internationaal niveau de inzet voor onderwijs moeten bepleiten.

Op 25-26 juni houdt het Global Partnership for Education de bijeenkomst waarin donoren toezeggingen doen voor de periode 2015-2018: de 2nd Replenishment Meeting. GCE-NL: sluit zich aan bij de Fund the Future-campagne van GCE-Internationaal en stuurt een brief naar de Tweede Kamer. Hoewel de nood voor financiën en inhoudelijke steun groot is, zal Nederland niets bijdragen. GCE-NL helpt met het voorbereiden van Kamervragen.

GCE-NL neemt deel aan de Conference for Global Citizenship in Brussel, georganiseerd door DEEP, wat resulteert in ‘The Brussels Proposal’ voor SDG4.7.

Op de Roundtable on Education van Alliance2015 spreekt GCE-NL met een groot aantal collega-organisaties over de vraag hoe de EU onderwijshulp effectiever kan maken.

2013

Sinds de bezuinigingen op onderwijshulp van het kabinet Rutte-I heeft GCE-NL zich er vooral voor ingezet om het thema onderwijs terug te brengen op de politieke agenda. In 2013 stonden een aantal belangrijke debatten op het programma van de Tweede Kamer: de Kabinetsvisie Europees OS-beleid, de Beleidsnota Ploumen, en de Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Vanwege de urgentie heeft GCE-NL afgezien van de voorgenomen conferentie in het voorjaar, om een snelle en daadkrachtige campagne te kunnen voeren. Met het manifest ‘Eerst naar School! riepen we de Nederlandse regering op om zich te blijven inzetten voor goed onderwijs in ontwikkelingslanden.

LEDEN GCE-NL: de Algemene Onderwijsbond, CNV Onderwijs, Edukans, Oxfam Novib, Save the Children, Woord en Daad

Een greep uit de activiteiten

De Europese Unie kan een belangrijke bijdrage leveren aan het bereiken van goed onderwijs voor iedereen. Voor de bespreking van het Europees Ontwikkelingsbeleid in de Tweede Kamer deed GCE-NL een aantal aanbevelingen; Nederland kan er immers mede voor zorgen dat er voldoende geld beschikbaar blijft voor onderwijs in ontwikkelingslanden.

In de nieuwe beleidsnota van minister Ploumen komt het woord Onderwijs vrijwel niet meer voor. GCE-NL start een campagne om onderwijs op de Nederlandse OS-agenda te houden: ‘Eerst naar School!‘. In korte tijd ondertekenen 70 Nederlandse organisaties plus 50 buitenlandse en internationale organisaties ons manifest. We doen suggesties voor Kamervragen en beleidsaanbevelingen bij de woordvoerders OS.

GCE-NL helpt met de voorbereiding van het bezoek van de Nederlandse delegatie van Kamerleden aan Ethiopië.

GCE-Internationaal brengt het Education Aid Watch Report uit, dat de onderwijssteun van 11 donorlanden beschrijft. GCE-NL heeft daarvoor het Nederlandse donorprofiel aangeleverd. We brengen het onder de aandacht van de woordvoerders voor OS.

GCE-NL spreekt met de woordvoerders OS over de Begroting Buitenlandse Handel en OS 2014 en bereidt Kamervragen voor.

GCE-NL plaatst een ingezonden artikel in Trouw over het beleid van Ploumen ten aanzien van onderwijs voor meisjes naar aanleiding van de uitzending ‘College Tour’ waarin Malala de hoofdrol heeft.

Uit het GPE-rapport ‘Results for Learning’ blijkt dat de toezeggingen voor internationale onderwijssteun flink dalen. Na 2014 dreigen grote tekorten te ontstaan. GCE-NL meldt dit aan de Kamerleden.

2012

LEDEN GCE-NL: de Algemene Onderwijsbond, CNV Onderwijs, Edukans, Oxfam Novib, Save the Children, Woord en Daad

Een greep uit de activiteiten

Op 18 april worden de Meerjaren Strategische Plannen (MJSP’s) van de Nederlandse ambassades besproken in een Algemeen Overleg. Onderwijs is geen prioriteit meer in het algemene OS-beleid, maar wordt ingezet waar het ondersteunend is aan de vier speerpunten. In de MJSP’s wordt deze algemene intentie echter niet voldoende uitgewerkt, terwijl uit de IOB-evaluatie is gebleken dat onderwijs versterkend werkt op het behalen van resultaten van de speerpunten. GCE-NL schrijft de woordvoerders Ontwikkelingssamenwerking een brief met aanbevelingen.

In samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken organiseert GCE-NL een bijeenkomst over ‘Kennis delen over onderwijs in ontwikkelingslanden’. Naast een bespreking van de IOB-evaluatie naar tien jaar Nederlandse onderwijshulp, wordt overlegd over de oprichting van het Platform Onderwijs in Ontwikkelingslanden, als opvolger van het voormalige Kennisforum dat door het MinBuZa werd geleid.

GCE-NL schrijft de Verkiezingsprogrammacommissies aan met de aanbeveling om in de verkiezingsprogramma’s als uitgangspunt te nemen: ‘Onderwijs is een belangrijke randvoorwaarde voor het welslagen van het ontwikkelingsbeleid voor duurzame en eerlijke economische groei, menselijke ontwikkeling en rechtvaardige kansen’.

Als medeoprichter en een van de belangrijkste financiers heeft Nederland altijd een bepalende rol gespeeld in het Global Partnership for Education. GCE-NL hoopt dat Nederland dat blijft doen wat betreft de noodzakelijke hervormingen van het GPE. Die staan op de agenda van de bestuursvergadering van de GPE op 6 juni 2012 in Berlijn. GCE-NL geeft staatssecretaris Knapen een aantal aanbevelingen mee, die samen met een groot aantal andere maatschappelijke organisaties waren geformuleerd.

GCE-NL organiseert een bijeenkomst over De Vraag vanuit het Zuiden: wat doen overheden en de maatschappelijke organisaties in ontwikkelingslanden zelf om beter onderwijs voor iedereen tot stand te brengen? En hoe kan de onderwijshulp vanuit Nederland daarop het beste aansluiten?

Op 4 juli 2012 vergadert de Tweede Kamer over de beleidsbrieven over het speerpunt SRGR. GCE-NL wijst de Kamerleden op de mogelijkheden om onderwijs een effectievere rol te laten spelen bij dit speerpunt.

Circa 100 vertegenwoordigers van NGO’s, Nederlandse onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en jongeren zijn aanwezig bij de lancering van het Global Monitoring Report 2012 over Beroepsonderwijs. Ministerie van Buitenlandse Zaken organiseerde deze bijeenkomst in samenwerking met GCE-NL.

Voor de behandeling van de Begroting Buitenlandse Zaken eind november 2012 in de Tweede Kamer doet GCE-NL suggesties voor Kamervragen. GCE-NL zoekt nadere toelichting op de begroting voor onderwijs per speerpunt van het ontwikkelingsbeleid, op de begroting voor beroepsonderwijs, en op de onderwijsbegroting in landen waar de Nederlandse steun aan onderwijs op dit moment wordt afgebouwd.