default logo

GCE-Nederland

Goed onderwijs voor iedereen

Van het belang van onderwijs hoef je niemand te overtuigen. Elke volwassene weet uit eigen ervaring hoe bepalend een goede opleiding – of het ontbreken daarvan – voor een mensenleven is. Daarom is onderwijs al in 1948 opgenomen in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Sindsdien is dat recht vastgelegd in tal van internationale en regionale verdragen.

Education for All = Sustainable Development Goal 4

Van 2000 tot 2015 zette de wereldgemeenschap zich voor het recht op onderwijs in met twee programma’s: de Education for All-agenda en de Millenniumdoelen voor onderwijs. In 2015 zijn ze samengebracht: de nieuwe Education 2030-agenda gaat nu hand in hand met het nieuwe Duurzame Ontwikkelingsdoel voor onderwijs, SDG4:

Zorg vóór 2030 voor gelijkwaardig en goed onderwijs voor iedereen, geen enkele groep uitgesloten. En zorg voor voldoende mogelijkheden om ook later in het leven onderwijs te volgen

 

Global Campaign for Education

Papier is geduldig: doelen stellen, afspraken maken en zelfs verdragen sluiten alleen is niet genoeg. Daarom werd in 1999 de Global Campaign for Education opgericht, om druk te zetten achter het waarmaken van de afspraken. Inmiddels is GCE wereldwijd de grootste maatschappelijke beweging die zich inzet voor het recht op onderwijs, met coalities in circa 87 landen. In het internationale overleg over de onderwijsdoelen, de uitvoering en de financiering ervan is GCE een invloedrijke deelnemer.

GCE-NL

De Nederlandse coalitie is al sinds 2003 actief: in de eerste jaren met het organiseren van de Global Action Week, en sinds 2007 als officiële GCE-coalitie. Omdat Education for All voornamelijk betrekking had op onderwijs in het Zuiden en Nederland een belangrijk donorland was, richtte GCE-NL zich vooral op onderwijshulp vanuit Nederland.

Sinds 2015 is Education for All opgenomen in de VN Sustainable Development Goals: voornamelijk als SDG4, het onderwijsdoel. GCE-NL werd daarmee in feite een coalitie voor SDG4.

Met de ondertekening van de SDG’s heeft Nederland zich ertoe verplicht om zowel in eigen land als op mondiaal niveau voor deze doelen te werken. Zet GCE-NL zich nu ook in voor het recht op onderwijs in Nederland? Nee: vanwege onze historie, onze expertise en de actuele noodzaak hebben we ervoor gekozen om ons vooral te blijven richten op onderwijs in het Zuiden. SDG4-mondiaal dus.

Wel heeft GCE-NL belangstelling om de brug te slaan tussen onderwijsvraagstukken die in Nederland én elders ter wereld relevant zijn. Er zijn aanknopingspunten op voor de hand liggende thema’s zoals internationalisering en wereldburgerschap. Maar het Nederlandse onderwijs zou ook internationale inspiratie kunnen opdoen over vraagstukken als: kan onderwijs bijdragen aan het tegengaan van radicalisering? Welke rol speelt onderwijs bij het doorbreken dan wel bestendigen van sociale ongelijkheid? Hoe maak je onderwijs werkelijk inclusief?

Onze organisatie

GCE-NL is een onafhankelijke coalitie van lidorganisaties en wordt gefinancierd door de lidmaatschapsbijdragen. Het lidmaatschap staat open voor alle organisaties die zich betrokken voelen met het waarmaken van het recht op onderwijs wereldwijd. Heeft u vragen? Neem contact op met Anneloes van Kuijk, coördinator van GCE-NL of kijk bij Veelgestelde Vragen.

Onze leden