Over ons

Goed onderwijs voor iedereen

Van het belang van onderwijs hoef je niemand te overtuigen. Elke volwassene weet uit eigen ervaring hoe bepalend een goede opleiding – of het ontbreken daarvan – voor een mensenleven is. Daarom is onderwijs al in 1948 opgenomen in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Sindsdien is dat recht vastgelegd in tal van internationale en regionale verdragen.

Dat onderwijs belangrijk is, geldt ook voor landen in het Zuiden. Sterker nog. Een goed opgeleide bevolking is een voorwaarde voor ontwikkeling op heel veel gebieden. Onderwijs is niet alleen van belang voor de individuele ontwikkeling, het heeft ook grote impact op welvaart en welzijn, deelname aan de democratie en een rechtvaardige samenleving.

Sinds 2015 heeft het recht op goed onderwijs een centrale plaats in de Sustainable Development Goals (SDG’s), het programma voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties.

SDG4: Zorg vóór 2030 voor gelijkwaardig en goed onderwijs voor iedereen, geen enkele groep uitgesloten. En zorg voor voldoende mogelijkheden om ook later in het leven onderwijs te volgen.

Hoewel er in de afgelopen decennia heel veel vooruitgang is geboekt, gaan volgens de laatste cijfers wereldwijd nog altijd 263 miljoen kinderen en jongeren van 6 tot 17 jaar niet naar school. Zij die wel op school zitten, krijgen lang niet altijd onderwijs van voldoende kwaliteit. Onderzoeken laten keer op keer zien dat het steeds dezelfde groepen kinderen en jongeren zijn die de boot mislopen. Zoals straatkinderen, meisjes in gebieden waar seksediscriminatie speelt, kinderen met een beperking en kinderen die opgroeien in grote armoede of in rampsituaties. Om die te bereiken is extra inzet nodig. Zonder die inzet blijft de achterstelling bestaan en zullen de onderwijsdoelen in 2030 niet worden gehaald.

Met de ondertekening van de SDG’s heeft Nederland zich ertoe verplicht te werken aan het behalen van SDG4. Niet alleen in eigen land, maar ook wereldwijd.

De Global Campaign for Education

Papier is geduldig: doelen stellen, afspraken maken en zelfs verdragen sluiten alleen is niet genoeg. Daarom werd in 1999 de Global Campaign for Education opgericht om druk te zetten achter het waarmaken van de afspraken. Inmiddels is de GCE wereldwijd de grootste maatschappelijke beweging die zich inzet voor het recht op onderwijs, met nationale coalities in circa 87 landen. In het internationale overleg over de onderwijsdoelen, de uitvoering en de financiering ervan is GCE een invloedrijke deelnemer.

Onderwijsvakbonden, maatschappelijke organisaties en ontwikkelingsorganisaties werken in dit netwerk samen, met als gemeenschappelijk uitgangspunt: goed onderwijs is een mensenrecht, en nationale overheden zijn als eerste daarvoor verantwoordelijk.

GCE-NL

GCE-NL is het Nederlandse lid van de GCE en bestaat al sinds 2003. De Nederlandse coalitie zet zich in voor de Nederlandse bijdrage aan toegang tot goed onderwijs in het Zuiden: SDG4-mondiaal. GCE-NL:

  • Agendeert onderwijsthema’s via acties, rapporten en evenementen
  • Levert een deskundige bijdrage aan het maatschappelijk en politieke debat
  • Bevordert uitwisseling en samenwerking tussen betrokkenen
  • Vertegenwoordigt Nederland binnen het wereldwijde netwerk en op internationale fora
  • Is contactpunt voor SDG4-mondiaal onder SDG-Nederland, de nationale koepelorganisatie voor de SDG’s

Samenwerken met GCE-NL?

Werk samen met GCE-NL aan SDG4-mondiaal! het lidmaatschap staat open voor alle organisaties die zich betrokken voelen bij het recht op goed onderwijs voor iedereen wereldwijd. Meer weten? Kijk bij Veelgestelde Vragen of neem contact met ons op.

 

ONZE LEDEN IN 2022

ONZE LEDEN IN 2022

ONZE PARTNERS IN 2022

ONZE LEDEN IN 2022