default logo

GCE-Nederland

Goed onderwijs voor iedereen

Van het belang van onderwijs hoef je niemand te overtuigen. Elke volwassene weet uit eigen ervaring hoe bepalend een goede opleiding – of het ontbreken daarvan – voor een mensenleven is. Daarom is onderwijs al in 1948 opgenomen in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Sindsdien is dat recht vastgelegd in tal van internationale en regionale verdragen.

Education for All = Sustainable Development Goal 4

Van 2000 tot 2015 zette de wereldgemeenschap zich voor het recht op onderwijs in met twee programma’s: de Education for All-agenda en de Millenniumdoelen voor onderwijs. In 2015 zijn ze samengebracht: de nieuwe Education 2030-agenda gaat nu hand in hand met het nieuwe Duurzame Ontwikkelingsdoel voor onderwijs, SDG4:

Zorg vóór 2030 voor gelijkwaardig en goed onderwijs voor iedereen, geen enkele groep uitgesloten. En zorg voor voldoende mogelijkheden om ook later in het leven onderwijs te volgen

 

Global Campaign for Education

Papier is geduldig: doelen stellen, afspraken maken en zelfs verdragen sluiten alleen is niet genoeg. Daarom werd in 2000 de Global Campaign for Education opgericht, om druk te zetten achter het waarmaken van de afspraken. Inmiddels is GCE wereldwijd de grootste maatschappelijke beweging die zich inzet voor het recht op onderwijs, met coalities in circa 100 landen. In het internationale overleg over de onderwijsdoelen, de uitvoering en de financiering ervan is GCE een invloedrijke deelnemer.

GCE-NL

De Nederlandse coalitie bestaat sinds ca 2004. Omdat Education for All voornamelijk betrekking had op onderwijs in ontwikkelingslanden en Nederland een belangrijk donorland was, richtte GCE-NL zich vooral op onderwijshulp vanuit Nederland.

Sinds 2015 is Education for All opgenomen in de VN Sustainable Development Goals: voornamelijk als SDG4, het onderwijsdoel. GCE-NL werd daarmee in feite een coalitie voor SDG4.

Met de ondertekening van de SDGs heeft Nederland zich ertoe verplicht om zowel in eigen land als op mondiaal niveau voor deze doelen te werken. Zet GCE-NL zich nu ook in voor het recht op onderwijs in Nederland? Nee: vanwege onze historie, onze expertise en de actuele noodzaak hebben we ervoor gekozen om ons vooral te blijven richten op onderwijs in het Zuiden. SDG4-mondiaal dus.

Wel heeft GCE-NL belangstelling om de brug te slaan tussen onderwijsvraagstukken die in Nederland én elders ter wereld relevant zijn. Er zijn aanknopingspunten op voor de hand liggende thema’s zoals internationalisering en wereldburgerschap. Maar het Nederlandse onderwijs zou ook internationale inspiratie kunnen opdoen over vraagstukken als: kan onderwijs bijdragen aan het tegengaan van radicalisering? Welke rol speelt onderwijs bij het doorbreken dan wel bestendigen van sociale ongelijkheid? Hoe maak je onderwijs werkelijk inclusief?

Onze organisatie

GCE-NL is een onafhankelijke coalitie van lidorganisaties en wordt gefinancierd door de lidmaatschapsbijdragen. Het lidmaatschap staat open voor alle organisaties die zich betrokken voelen met het waarmaken van het recht op onderwijs wereldwijd. Heeft u vragen? Neem contact op met Anneloes van Kuijk, coördinator van GCE-NL of kijk bij Veelgestelde Vragen.

Onze leden

Algemene Onderwijsbond

Met ruim 82.000 leden is de AOb de grootste onderwijsvakbond van Nederland. Het onderwijs dient een groot maatschappelijk belang. Goed onderwijs is alleen mogelijk met goed geschoold, professioneel en enthousiast onderwijzend en onderwijs ondersteunend personeel. De AOb ziet het als taak ervoor te zorgen dat al die mensen gewoon iedere dag hun werk goed kunnen doen.
Lees meerBezoek de website

Edukans

Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wereldwijd gaan 263 miljoen kinderen en jongeren niet naar school of ze stoppen voortijdig. Onderwijs geeft kinderen vaardigheden waarmee ze aan een goede toekomst kunnen bouwen. Daarom werken wij iedere dag aan beter onderwijs in ontwikkelingslanden.
Lees meerBezoek de website

Mondiaal FNV

Mondiaal FNV is onderdeel van Nederlands grootste werknemersorganisatie, de FNV, en werkt samen met vakbonden uit de hele wereld. Met mannen en vrouwen die zich organiseren voor goed werk, een leefbaar loon, voor zeggenschap, gelijkheid en democratie.
Lees meerBezoek de website

Save the Children

Save the Children is ’s werelds grootste onafhankelijke organisatie op het gebied van kinderrechten. Elk kind dat bedreigd wordt in zijn of haar kind zijn, heeft onze aandacht en zorg. Ongeacht geloof, geslacht, ras, huidskleur, nationaliteit of politieke gezindheid.
Lees meerBezoek de website