22-07-2017 | Van 10-19 juli kwamen de lidstaten van de Verenigde Naties bij elkaar in New York om de voortgang op de Sustainable Development Goals te bespreken op het High Level Political Forum on Sustainable Development. 43 Landen, waaronder Nederland, deden verslag van de stand van zaken in eigen land.

Het HLPF stelt elk jaar een aantal ontwikkelingsdoelen centraal. Dit jaar richtte de aandacht zich op armoede (SDG1), honger (SDG2), gezondheid en welzijn (SDG3), gelijkheid tussen mannen en vrouwen (SDG5), infrastructuur en industrialisering (SDG9) en oceanen en mariene hulpbronnen (SDG14).

Side-event over SDG4

Onderwijs (SDG4) staat pas voor 2019 op het programma, maar kwam wel aan bod in het side-event ‘Making SDG4’s commitment to universal, free education vital’, georganiseerd door GCE en de International Council for Adult Education (ICAE) namens de Education and Academia Stakeholder Group.

Chikezie Anyanwu, coördinator van GCE, stelde drie aandachtspunten voorop: goede en gewaardeerde leerkrachten, voldoende financiering, en politieke ruimte voor het maatschappelijk middenveld. Ook wees hij op de samenhang tussen onderwijs en maatschappelijke vraagstukken: “a better education system is the answer to most of the world’s problems” – maar armoede, honger, een slechte gezondheid, achterstelling van meisjes en het veranderende klimaat beperkt de toegang tot goed onderwijs.

Ministeriële Verklaring

Hoewel de samenhang tussen onderwijs en de andere SDGs door niemand wordt betwist, bleek onderwijs in de conceptversie van Ministeriële Verklaring nauwelijks aan bod te komen. In een snelle 24-uurs actie riep GCE alle lidorganisaties op hun nationale Permanente Vertegenwoordiger bij de VN aan te schrijven om het belang van onderwijs expliciet te benoemen. 30 Leden, waaronder GCE-NL, konden daaraan gehoor geven.

Voluntary National Reviews

Om een basis te leggen voor de besprekingen hadden dit jaar 43 landen een nationaal rapport ingeleverd: hoe werkt hun land aan de SDGs en wat is de stand van zaken? Nederland, Aruba, Sint Maarten en Curaçao hadden hun inventarisaties gebundeld in het VNR van het Koninkrijk der Nederlanden. Wie meer wil weten over de stand van zaken rond de onderwijsdoelen in Nederland, kan echter beter terecht bij het Nederlandse rapport, ‘Nederland ontwikkelt duurzaam, eerste Nederlandse SDG-rapportage’.


Lees meer

→  ‘Time to deliver: GCE and partners hold governments to account at the High-level Political Forum 2017’- persbericht GCE
‘Countries reaffirm commitment to Sustainable Development Goals but recognize that stronger partnerships and cooperation are needed’- persbericht HLPF
→  Main Message and Summary of the VNR of the Kingdom of the Netherlands
→ Hoe werkt Nederland aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen?


Report on the implementation of the Sustainable Development Goals – Kingdom of the Netherlands

Download het rapport