(c) Aan de Slag

(c) Aan de Slag

22-12-2016 | Met het ondertekenen van SDG4 heeft Nederland beloofd zich in te spannen voor “gelijkwaardig en goed onderwijs voor iedereen, geen enkele groep uitgesloten” en voor “voldoende mogelijkheden om ook later in het leven onderwijs te volgen”. Toch zijn ook in Nederland groepen uitgesloten van onderwijs, zoals mensen zonder (verblijfs)status.

De Campagne Iedereen Aan de Slag roept op om toegang tot onderwijs en (vrijwilligers)werk ook voor mensen zonder status toegankelijk te maken. Van deze vaak jonge initiatiefrijke mensen staat de ontwikkeling stil omdat het hun verboden wordt om te studeren en te werken. Zelfs vrijwilligerswerk is niet toegestaan. In het Manifest van de campagne wordt ervoor gepleit om de werk- en studiemogelijkheden voor mensen zonder (verblijfs)status te verruimen.

U kunt het Manifest als individu tekenen, maar liefst als organisatie. Meer informatie vindt u op www.iedereen-aandeslag.nl.