Wat doet GCE-NL

GCE-NL zet zich al sinds 2003 in voor een optimale bijdrage vanuit Nederland aan het recht op goed onderwijs in het Zuiden. Sinds 2015 onder de noemer van SDG4-mondiaal.

We agenderen onderwijsthema's via acties, rapporten en evenementen

We leveren een deskundige bijdrage aan het maatschappelijk debat

s

We voeren diverse lobbyactiviteiten uit

We bevorderen uitwisseling en samenwerking tussen betrokkenen

We vertegenwoordigen Nederland in het internationale netwerk

p

We zijn contactpunt voor SDG4-mondiaal onder SDG-Nederland

Door de jaren heen

In de beginjaren van de coalitie was Nederland nog internationaal voortrekker op onderwijshulp. GCE-NL hield toen voornamelijk publieksacties om het belang daarvan te onderstrepen. Zo deden we mee met de 1Goal campagne, waarmee wereldwijd 18 miljoen handtekeningen werden verzameld voor geld voor onderwijs.

Sinds 2010 bezuinigden opeenvolgende regeringen fors op ontwikkelingssamenwerking, en daarbinnen extra op onderwijshulp. In die jaren legde GCE-NL zich vooral toe op politieke lobby. Onder meer om bezuinigingen terug te draaien, om de afbouw en overdracht van de onderwijsprogramma’s zorgvuldig aan te pakken, voor een (nieuwe) bijdrage aan het Global Partnership for Education, en om minimaal 4% van de humanitaire hulp te besteden aan onderwijs.

De bezuinigingen op onderwijshulp hadden ondertussen ook zijn weerslag op de Nederlandse maatschappelijke organisaties die werkten met onderwijsprogramma’s in het Zuiden, en daardoor ook op het draagvlak voor GCE-NL. Met de ingekrompen middelen moesten we scherpe keuzes maken. Omdat politieke lobby voor onderwijs in het ontwikkelingsbeleid niet meer opportuun was, kozen we ervoor om ons vooral te richten op het onderhouden van het netwerk van experts en belangstellenden voor onderwijs in het Zuiden. Dat is immers ons draagvlak: zowel nationaal als internationaal.

Want door de jaren heen is de constante lijn geweest, dat we met GCE-NL de internationale GCE-beweging versterken en de internationale lobby voor onderwijs kracht bijzetten.

» Lees meer onze concrete activiteiten