default logo

Wat we doen

GCE-Nederland zet zich sinds 2005 in voor een optimale bijdrage vanuit Nederland aan het recht op goed onderwijs voor iedereen; sinds 2015 onder de noemer van Sustainable Development Goal 4. Als coalitie in een (potentieel) donorland richten we ons vooral op onderwijs in het Zuiden. Daar is de nood ook het hoogst. We staan open voor samenwerking rond SDG4 in Nederland en in EU-verband.

Wat doen we?

• We leveren een deskundige bijdrage aan het politieke en maatschappelijke debat
• We onderhouden het netwerk van mensen en organisaties die zich betrokken voelen bij onderwijs wereldwijd
• We vertegenwoordigen Nederland in alle belangrijke beleidskeuzes en activiteiten van het internationale GCE-netwerk

Door de jaren heen

In de beginjaren van de coalitie was Nederland nog internationaal voortrekker op onderwijshulp. GCE-NL hield toen voornamelijk publieksacties om het belang daarvan te onderstrepen. Zo deden we mee met de 1Goal campagne, waarmee wereldwijd 18 miljoen handtekeningen werden verzameld voor geld voor onderwijs.

Sinds 2010 hebben opeenvolgende regeringen fors bezuinigd op ontwikkelingssamenwerking, en daarbinnen extra op onderwijshulp. In die jaren legde GCE-NL zich vooral toe op politieke lobby: bijvoorbeeld om bezuinigingen terug te draaien, om de afbouw en overdracht van de onderwijsprogramma’s zorgvuldig aan te pakken, voor een (nieuwe) bijdrage aan het Global Partnership for Education, en om minimaal 4% van de humanitaire hulp te besteden aan onderwijs.

De bezuinigingen op onderwijshulp hadden ondertussen ook zijn weerslag gehad op de Nederlandse maatschappelijke organisaties die werkten met onderwijsprogramma’s in het Zuiden, en daardoor ook op het draagvlak voor GCE-NL. Met de ingekrompen middelen hebben we scherpe keuzes moeten maken. Omdat politieke lobby voor onderwijs in het ontwikkelingsbeleid niet meer opportuun was, hebben we ervoor gekozen om ons vooral te richten op het onderhouden van het netwerk van experts en belangstellenden voor onderwijs in het Zuiden. Dat is immers ons draagvlak: zowel nationaal als internationaal.

Want door de jaren heen is de contante lijn geweest, dat we met onze Nederlandse coalitie en achterban het internationale GCE-netwerk kracht bijzetten. Als officiële GCE-coalitie vertegenwoordigen we Nederland in alle belangrijke beleidskeuzes van de internationale GCE-beweging.

Lees meer onze concrete activiteiten