default logo

Wat we doen

GCE-Nederland zet zich sinds 2004 in voor een optimale bijdrage vanuit Nederland aan het recht op goed onderwijs voor iedereen; sinds 2015 onder de noemer van Sustainable Development Goal 4. Als coalitie in een (potentieel) donorland richten we ons vooral op onderwijs in het Zuiden: daar is de nood het hoogst.

Wat doen we?

• we agenderen onderwijsthema’s via acties, rapporten en evenementen
• we leveren een deskundige bijdrage aan het maatschappelijk en politieke debat
• we voeren diverse lobbyactiviteiten uit
• we bevorderen uitwisseling en samenwerking tussen betrokkenen
• we vertegenwoordigen Nederland binnen het wereldwijde GCE-netwerk en op internationale fora
• we zijn contactpunt voor SDG4-mondiaal onder SDG-Nederland, de nationale koepelorganisatie voor de SDG’s

Door de jaren heen

In de beginjaren van de coalitie was Nederland nog internationaal voortrekker op onderwijshulp. GCE-NL hield toen voornamelijk publieksacties om het belang daarvan te onderstrepen. Zo deden we mee met de 1Goal campagne, waarmee wereldwijd 18 miljoen handtekeningen werden verzameld voor geld voor onderwijs.

Sinds 2010 hebben opeenvolgende regeringen fors bezuinigd op ontwikkelingssamenwerking, en daarbinnen extra op onderwijshulp. In die jaren legde GCE-NL zich vooral toe op politieke lobby: bijvoorbeeld om bezuinigingen terug te draaien, om de afbouw en overdracht van de onderwijsprogramma’s zorgvuldig aan te pakken, voor een (nieuwe) bijdrage aan het Global Partnership for Education, en om minimaal 4% van de humanitaire hulp te besteden aan onderwijs.

De bezuinigingen op onderwijshulp hadden ondertussen ook zijn weerslag gehad op de Nederlandse maatschappelijke organisaties die werkten met onderwijsprogramma’s in het Zuiden, en daardoor ook op het draagvlak voor GCE-NL. Met de ingekrompen middelen hebben we scherpe keuzes moeten maken. Omdat politieke lobby voor onderwijs in het ontwikkelingsbeleid niet meer opportuun was, hebben we ervoor gekozen om ons vooral te richten op het onderhouden van het netwerk van experts en belangstellenden voor onderwijs in het Zuiden. Dat is immers ons draagvlak: zowel nationaal als internationaal.

Want door de jaren heen is de constante lijn geweest, dat we met onze Nederlandse coalitie en achterban de internationale GCE-beweging kracht bijzetten. Dit uitgebreide netwerk verenigt de stemmen van maatschappelijke organisaties van over de hele wereld en brengt ze samen op mondiaal niveau. De Global Campaign for Education is daarom dé vertegenwoordiger van het maatschappelijk middenveld op alle relevante fora rond SDG4. Als officiële GCE-coalitie vertegenwoordigen we Nederland in alle belangrijke beleidskeuzes van de internationale beweging.

Anderzijds stellen we kwesties die internationaal spelen, in Nederland aan de orde, zoals de discussies rond privaatonderwijs, financiering van onderwijs en de rol van het maatschappelijk middenveld bij onderwijs. Voor internationale partijen is GCE-NL het eerste aanspreekpunt in Nederland rond SDG4.

Onze website is een unieke bron van informatie over SDG4-mondiaal en ons Platform is het enige netwerk in Nederland dat mensen en organisaties uit allerlei sectoren verbindt rond onderwijs in het Zuiden: vanuit onderwijs, ontwikkelingssamenwerking, vakbonden, ministeries, politiek, wetenschap, fondsen en bedrijfsleven. Via de website en onze GCE-Nieuwsbrief houden we geïnteresseerden op de hoogte van relevante internationale en nationale ontwikkelingen, publicaties, bijeenkomsten en campagnes. We organiseren workshops en conferenties waar belangstellenden elkaar kunnen ontmoeten en hun kennis en ervaringen kunnen delen, bijvoorbeeld met de nationale lanceringen van de Global Education Monitoring Reports.

Lees meer onze concrete activiteiten