03-02-2017 | Nederland wil meer prioriteit geven aan onderwijs, meldde Nederland gisteren op de Financieringsconferentie van het Global Partnership for Education (GPE) in Dakar, Senegal. Het GPE reageerde verheugd op de terugkomst van de gewaardeerde partner.

Omdat het nieuwe Nederlandse beleid op ontwikkelingssamenwerking momenteel nog geschreven wordt, is een officiële toezegging voor een bijdrage aan het GPE nog niet mogelijk, legde Reina Buijs uit. De plaatsvervangende Directeur-Generaal Internationale Samenwerking Ministerie van Buitenlandse Zaken deed daarom een voorlopige toezegging, onder voorbehoud van parlementaire goedkeuring: “Ik kan wel bevestigen dat onze nieuwe regering meer prioriteit geeft aan het belang van onderwijs. En als alles goed gaat, kunnen we misschien voldoen aan uw financiële verzoek aan Nederland. We zullen zeker terug komen als partner in onderwijs. Het spijt me dat ik vaag moet zijn en geen bedragen kan noemen, maar vandaag beloof ik een toezegging. Dames en heren, wees er zeker van dat Nederland terugkomt als partner in onderwijs”.

GCE-NL is zeer verheugd met de uitkomst. Samen met Save the Children, ONE, UNICEF en Plan Nederland had GCE-NL de Nederlandse regering opgeroepen om op het hoogste niveau vertegenwoordigd te zijn op de Conferentie en om een voorlopige toezegging te doen. Vanwege het grote belang van onderwijs voor alle vormen van ontwikkeling, vanwege de lange en goede relatie met het GPE, en vanwege de brede maatschappelijke steun voor onderwijs.

Meer highlights:

  • Donorlanden zegden 2,3 miljard US dollar toe voor de periode 2018-2020 (dat was voor 2015-2017: 1,3 miljard US dollar).
  • Twee derden van de ontwikkelingslanden zullen in 2020 voldoen aan het verzoek van het GPE om 20% van hun overheidsbudget te besteden aan onderwijs.
  • Het overgrote deel van onderwijsfinanciering is afkomstig van de ontwikkelingslanden. Meer dan 50 ontwikkelingslanden zegden toe hun nationale budget voor onderwijs te verhogen: naar totaal 110 miljard US dollar voor de periode 2018-2020 (was voor 2015-2017: 80 miljard US dollar).
  • Onder de nieuwe donoren: de Verenigde Arabische Emiraten en Senegal; China nam voor het eerst deel aan de conferentie.

 

» Persbericht van het GPE
» Lees hier meer over de Financieringsconferentie

Nederlandse bijdrage

Your Excellencies, distinguished guests, friends of the global community for education,

It’s a great honour to be here at the third financing conference for the Global Partnership for Education. Since it was established in 2002 the Global Partnership has grown into an excellent instrument of engagement and support for builing education for all girls and boys. It’s a partnership that really works in situations of stability and fragility alike.

As you may know, the Netherlands has been at the forefront of education support for many years: from the Education for All Fast Track Initiative, to working with many of you to build and maintain the Global Partnership for Education.

Because of a change of government we missed the GPE’s Second Replenishment Conference. But with the unfolding of the Syria crisis we picked up financing for education again with a focus of getting refugee children in the region back to school.

Now the time has come to re-engage with the GPE. Those results that have been achieved together with our joined history of sharing expertise and financial contributions make us feel that we have always remained part of the GPE family.

In our earlier contacts with ms Gillard and ms Albright we noted that the timing of this conference is somewhat early for us as we are right in the writing and drafting of the Netherlands’ new development policy. It won’t be debated by Parliament until spring. Which means we all have to be patient.

However, I can confirm that our new government is giving greater priority to the importance of education. And if things go well, we might live up to your financial request to the Netherlands. We certainly will be back as partner in education.

My apologies for remaining rather vague here and bringing no numbers. But today I am pledging to the pledge. And ladies and gentlemen, be assured that the Netherlands remains committed to Education for All. For each and every boy and girl, particularly girls, in the world. Nobody should be left behind.

Thank you.

» Bekijk de integrale uitzending van de Conferentie. De Nederlandse bijdrage start op 4 min46.