Education 2030

Incheon Declaration en Education 2030 Framework For Action

Wat valt er allemaal precies onder het Duurzame Ontwikkelingsdoel voor onderwijs, SDG4? En wat is er nodig om het te bereiken? Dat staat beschreven in het Education 2030 Framework for Action.

Onder leiding van UNESCO hebben allerlei organisaties, instellingen en deskundigen op het gebied van onderwijs overlegd over een vervolg op de Education for All-agenda, die in 2015 ten einde liep. Door nauw overleg met de groepen die bezig waren met de voorbereiding van de VN-duurzame ontwikkelingsdoelen, gaat SDG4 nu hand in hand met de Education 2030-agenda.

De Education 2030-agenda werd in november 2015 aangenomen op de speciale UNESCO-top in Parijs. Meer dan 1600 vertegenwoordigers van regeringen, maatschappelijke organisaties, internationale instellingen, onderwijsvakbonden, jongerenorganisaties en het bedrijfsleven namen eraan deel.

Met de ondertekening hebben regeringen zich verplicht om ervoor te zorgen dat alle kinderen in hun land ten minste 12 jaar gratis en goed onderwijs kunnen volgen: dus basisonderwijs én voortgezet onderwijs. De eerste negen jaren zijn wettelijk verplicht.

Regeringen hebben nog andere toezeggingen gedaan, zoals het zorgen voor ten minste één jaar gratis en verplicht voorschools onderwijs voor alle kinderen.