De Global Campaign for Education bestaat dit jaar 20 jaar!

Het internationale netwerk, GCE International, werd opgericht in 1999 in navolging van de Millenniumdoelen. De Nederlandse coalitie kwam tot stand in 2003.  Er was in die tijd veel geld beschikbaar bij de ministeries en onderwijs stond heel hoog op de ontwikkelingsagenda. Bij Buitenlandse Zaken werkten behoorlijk wat mensen aan onderwijs. De GCE-NL organiseerde publieksacties om bewustwording te creëren; wat waren die millenniumdoelen, hoe zat het met onderwijs, wat ging er dan niet goed in de wereld? We ontwikkelden een bordspel, maakten het Boek van Belang (over het belang van kunnen lezen en schrijven) en een lespakket over onderwijs aan meisjes. We rolden een enorme wereldbol samen met scholieren door steden en werkten nauw samen met ministers en politici. Ministers werden destijds jaarlijks beoordeeld op hun inzet op onderwijs in ontwikkelingssamenwerking.  We zetten politici terug in de klas en overhoorden ze.

Helaas veranderde het politieke klimaat steeds meer: de budgetten voor ontwikkelingssamenwerking daalden en onderwijs nam een steeds kleinere plek in op de OS agenda. De GCE verloor leden, omdat sommige organisaties voor andere thema’s kozen. Noodgedwongen moest de GCE-NL zich op lobby concentreren. Publieksacties hebben inmiddels plaatsgemaakt voor kennisdeling. GCE-NL organiseert regelmatig bijeenkomsten over een heel scala aan thema’s.

Op 4 oktober 2023 stonden we stil bij deze ontwikkelingen en blikten we vooruit. Met de deelnemers is gekeken naar de link tussen onderwijs en de overige SDGs. Aan thematafels is gediscussieerd over diverse onderwijsgerelateerde onderwerpen*, zoals de overgang van opleiding naar werk, kinderarbeid en onderwijs aan meisjes. Het was mooi te merken hoe betrokken de deelnemers waren. Het is niet onze missie om te blijven voortbestaan, maar zolang het zo slecht gaat met het onderwijs in de wereld: 250 miljoen kinderen gaan niet naar school, er is een tekort van 44 miljoen leraren, het bereiken van SDG4 stagneert, zullen we strijdbaar en actief blijven! En samen bereiken we meer dan alleen!

 

 

* Neem contact op als je meer wilt weten over de onderwerpen van de thematafels:

  • Checklist Child Labour
  • Sisters for Sisters
  • Wheel of Livelihood
  • 7 Steps to work