20-05-2016 | Wat kunnen de Nederlandse regering en de EU doen om de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) te helpen realiseren? Dat is het thema van het rapport ‘Ready for Change? Global Goals at home and abroad’ dat Partos-directeur Bart Romijn donderdag 19 mei aanbood aan de Nederlandse regering.

Grotere inspanningen

Volgens het rapport moeten Nederland en de EU grotere inspanningen leveren op het gebied van klimaat, voedselzekerheid, migratie en belasting om te voldoen aan onze verplichtingen aangaande de SDG’s. “Zaken die duurzaamheid in de weg staan, zoals subsidies voor fossiele brandstoffen en belastingontwijking moeten met grote urgentie en de juiste politieke wil aangepakt worden”, aldus Romijn bij de presentatie van het rapport.

Belastingontwijking

Een voorbeeld: jaarlijks wordt naar schatting wereldwijd 140 miljard dollar besteed aan ontwikkelingssamenwerking.  Tegelijkertijd verliezen ontwikkelingslanden rond de 100 miljard dollar per jaar aan inkomsten als gevolg van belastingontwijking door multinationals. Ook aan in Nederland gevestigde of geregistreerde bedrijven. Dit is geld dat ook besteed kan worden aan onderwijs of gezondheidszorg. De Nederlandse overheid zou daar veel strenger beleid op kunnen maken.

Gedeelde verantwoordelijkheid

Het rapport, waaraan 40 maatschappelijke organisaties meeschreven, onder wie GCE-NL, bevat vele aanbevelingen voor coherent Nederlands en EU-beleid om de SDG’s werkelijkheid te maken. Dat is nadrukkelijk niet alleen de taak of verantwoordelijkheid van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, maar voor het hele kabinet. Wel blijft ontwikkelingshulp een belangrijke rol spelen in het realiseren van de SDG’s, met name voor de meest gemarginaliseerde groepen in de minst ontwikkelde landen.

Onderwijs

In het rapport wordt het belang van investeren in onderwijs  (SDG 4) in diverse hoofdstukken genoemd als belangrijke voorwaarde voor het realiseren van andere ontwikkelingsdoelen. De Nederlandse regering zegt hoge prioriteit te geven aan de bestrijding van extreme armoede en te streven naar inclusieve ontwikkeling.  In beleidsstukken worden investeringen in gezondheidszorg, basis- en beroepsonderwijs belangrijke voorwaarden genoemd voor inclusieve ontwikkeling. In de praktijk is de afgelopen jaren juist op deze zaken het meest bezuinigd. Ook op dat terrein valt er voor de Nederlandse overheid dus nog veel te doen.

 

Lees het verslag van de Conferentie

 

(c) Partos

(c) Partos