11-10-2017 | Alice Albright, CEO van het Global Partnership for Education (GPE), bezocht vandaag Nederland. In de aanloop naar de volgende Replenishment Meeting van het GPE sprak ze met Tweede Kamerleden over de noodzaak om te investeren in onderwijs.

Het Global Partnership for Education

Het Global Partnership for Education (GPE) is een internationaal partnerschap dat zich richt op onderwijs in de armste landen. Het partnerschap bestaat uit ontwikkelingslanden en donorlanden, maatschappelijke organisaties, multilaterale instellingen, leerkrachten, filantropische stichtingen en het bedrijfsleven. Overheden van lage en middeninkomenslanden kunnen bij het GPE aankloppen voor advies en financiële hulp bij hun onderwijsbeleidsplannen en bij de uitvoer ervan. Bijna twee derden van de hulp komt terecht bij kwetsbare landen en landen die gebukt gaan onder conflicten. Daar woont namelijk de meerderheid van de 263 miljoen kinderen die niet naar school kunnen.

De hulp is vraaggestuurd: het GPE helpt om alle belanghebbende partijen bij elkaar te brengen bij het ontwikkelen van stevig nationaal onderwijsbeleid, en om budget ervoor te vinden. Eerst wordt naar het eigen overheidsbudget gekeken: het GPE bepleit dat ten minste 20% daarvan aan onderwijs wordt besteed. Waar dat onvoldoende mogelijk is, springt het GPE in.

Replenishment 2020

Van 1-2 februari 2018 houdt het GPE in Dakar de grote conferentie over financiering van onderwijs, waarbij de partners worden opgeroepen om het fonds aan te vullen: de Replenishment Meeting. Naast de investeringen van ontwikkelingslanden, fondsen en bedrijven vraagt het GPE aan donorlanden om 3,1 miljard dollar bij te dragen voor de periode 2018-2020.

Tweede Kamer

Alice Albright, CEO van het GPE, bracht op 11 oktober een bezoek aan Nederland. Tijdens het bezoek, dat was voorbereid door de ONE Campaign in samenwerking met GCE-NL en Save the Children, sprak Albright onder andere met Tweede Kamerleden over het belang van onderwijs voor ontwikkeling. Ze legde uit hoe onderwijs de basis vormt voor alle Sustainable Development Goals: “alle ontwikkelingsdoelen hebben mensen nodig die kunnen lezen en rekenen”. Ze benadrukte dat het onderwijs op alle niveaus kwaliteitsvol moet zijn: het heeft bijvoorbeeld geen zin om te investeren in alleen beroepsonderwijs waar basisonderwijs en middelbaar onderwijs onder de maat zijn. Albright sprak met de Kamerleden verder over de noodzaak om speciale aandacht te besteden aan meisjes, de betrokkenheid van het bedrijfsleven, en de rol van onderwijs bij het tegengaan van migratie en politieke instabiliteit.

» Lees meer over Replenishment 2020

Van links naar rechts: Karen Schroh (GPE), Alice Albright (GPE), Kirsten van der Hul (PvdA), Amhaouch (CDA), Diks (GroenLinks), Voordewind (CU). Bouali (D66) schoof later aan.  

Case for Investment

As never before, global citizens and leaders are raising their voices on the imperative of education all the world’s children. They point with great alarm to the estimated 263 million girls and boys who are not going to school and, just as distressing, many more children who are in school but not learning. The Replenishment of the GPE is an opportunity to show a new commitment not just to the children of the developing world but to global security and prosperity.