Werk samen met GCE-NL aan SDG4-mondiaal!

Is uw organisatie betrokken bij goed onderwijs wereldwijd? We werken graag met u samen.

 • GCE-NL is een onafhankelijke coalitie van lidorganisaties die alle op hun eigen manier werken aan het recht op onderwijs wereldwijd.
 • Lidmaatschap staat open voor alle organisaties die zich daarbij betrokken voelen.
 • We verwelkomen organisaties uit allerlei sectoren en rond allerlei thema’s: onderwijs gaat ons allen aan.
 • We onderscheiden stuurgroepleden en partners. Kijk hier voor meer informatie over deze verschillende lidmaatschapsvormen.

Neem contact met ons op om uw interesse in een lidmaatschap kenbaar te maken!

 

Stuurgroeplid
 • Onderschrijftdedoelstelling van GCE-NL: het bevorderen van (het recht op) goed onderwijs voor iedereen in lage-en middeninkomenslanden, gebaseerd op de inhoud van SDG4, door lobby, voorlichting, kennisbevordering en draagvlakversterking
 • Verantwoordelijk voor het beleid en de financiën
 • Fungeert als dagelijks bestuur en is bevoegd besluiten te nemen en uit te voeren, die passen binnen de vastgestelde strategie, het beleid en het jaarplan.
 • Initiatiefnemers van lobby, voorlichting en kennisbevorderende en draagvlakversterkende activiteitenDeelname aan de maandelijkse stuurgroepvergaderingen
 • Organisaties van de stuurgroepleden worden genoemd op onze website, inclusief logo
 • Mag hetGCE-NL logo op de eigen websitevoeren
 • Activiteiten van de eigen organisatie worden genoemd op de website, mits in lijn met de doelstelling van GCE-NL
 • Jaarlijkse contributie bedraagt:-€5000,-