Werk samen met GCE-NL aan SDG4-mondiaal!

Is uw organisatie betrokken bij goed onderwijs wereldwijd? We werken graag met u samen.

 • GCE-NL is een onafhankelijke coalitie van lidorganisaties die alle op hun eigen manier werken aan het recht op onderwijs wereldwijd.
 • Lidmaatschap staat open voor alle organisaties die zich daarbij betrokken voelen.
 • We verwelkomen organisaties uit allerlei sectoren en rond allerlei thema’s: onderwijs gaat ons allen aan.
 • We onderscheiden stuurgroepleden en partners. Kijk hieronder voor meer informatie over deze verschillende lidmaatschapsvormen. Download hier het overzicht in pdf.

Neem contact met ons op om uw interesse in een lidmaatschap kenbaar te maken!

 

Stuurgroeplid
 • Onderschrijftdedoelstelling van GCE-NL: het bevorderen van (het recht op) goed onderwijs voor iedereen in lage-en middeninkomenslanden, gebaseerd op de inhoud van SDG4, door lobby, voorlichting, kennisbevordering en draagvlakversterking
 • Verantwoordelijk voor het beleid en de financiën
 • Fungeert als dagelijks bestuur en is bevoegd besluiten te nemen en uit te voeren, die passen binnen de vastgestelde strategie, het beleid en het jaarplan.
 • Initiatiefnemers van lobby, voorlichting en kennisbevorderende en draagvlakversterkende activiteitenDeelname aan de maandelijkse stuurgroepvergaderingen
 • Organisaties van de stuurgroepleden worden genoemd op onze website, inclusief logo
 • Mag hetGCE-NL logo op de eigen websitevoeren
 • Activiteiten van de eigen organisatie worden genoemd op de website, mits in lijn met de doelstelling van GCE-NL
 • Jaarlijkse contributie bedraagt:-€5000,-
Partnerlid

▪ Onderschrijft de doelstelling van GCE-Nederland
▪ Kan worden gevraagd als deskundige op bepaalde onderwerpen ten behoeve van bijvoorbeeld expertbijeenkomsten, rapporten of brieven
▪ Kan haar naam verbinden aan lobbyactiviteiten van GCE-NL
▪ Heeft voorrang bij aanmelding voor activiteiten
▪ Mag het GCE-NL logo op de eigen website tonen, waarbij gemeld moet worden dat het om een partnerverband gaat
▪ Partnerorganisaties worden genoemd op onze website, inclusief logo
▪ Activiteiten van de eigen organisatie worden genoemd op de website (mits in lijn met de doelstelling van GCE-NL)
▪ Deelname aan jaarlijks netwerkevent
▪ Jaarlijkse contributie bedraagt:
– €1000,- voor NGO’s (omzet > 500.000/jaar)
– €400,- voor NGO’s (omzet <500.000/jaar)
– €100,- voor privépersonen