Hieronder kunt u lezen welke persoonsgegevens GCE-NL bewaart en hoe uw privacy geregeld is. Als we op deze pagina spreken over GCE-NL, bedoelen we daarmee: de coördinator van GCE-NL.

Hoe komen we aan uw adresgegevens?

Uw adres kan op drie manieren in ons bestand terecht komen:

(1) Voor onze digitale Nieuwsbrief maken we gebruik van het internetprogramma MailChimp. Als u zich daarvoor aanmeldt, geeft u enkele gegevens op, zoals uw emailadres.

(2) Als u contact opneemt met GCE-NL voor een product of dienst, noteren we de gegevens die u ons verstrekt. Dat doen we om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en/of contact met u te kunnen onderhouden. Bijvoorbeeld om het lespakket dat u bestelt naar het juiste adres te kunnen sturen, of om u desgevraagd op de hoogte te houden van activiteiten van GCE-NL.

(3) Als we samen met andere organisaties een activiteit organiseren, kunnen we voor die activiteit onze relevante adressen samenvoegen. Bijvoorbeeld om een gezamenlijke uitnodiging uit te kunnen sturen.

Hoe bewaren we de adressen en hoe is de privacy geregeld?

De gegevens die u voor de MailChimp Nieuwsbrief opgeeft, vallen ten eerste onder het privacy beleid van MailChimp, een bedrijf dat is gevestigd in Amerika. MailChimp voldoet aan de wettelijke eisen waaronder persoonsgegevens buiten Europa gedeeld kunnen worden.

Deze adresgegevens kan GCE-NL downloaden en bewaren als back up. Die lijst bewaren we als excelbestand op een plek die slechts toegankelijk is voor GCE-NL. Het oude overzicht wordt dan verwijderd.

Meldt u zich aan voor een bijeenkomst of actie, dan worden de gegevens die u ons verstrekt bijgehouden in een excelbestand. Deze zijn inzichtelijk voor de lidorganisatie waarbij GCE-NL gehuisvest is. Na de activiteit kunnen de gegevens worden toegevoegd aan de verzendlijst voor de digitale Nieuwsbrief via MailChimp. U kunt zich daarvoor eenvoudig uitschrijven via de link onderaan elke Nieuwsbrief. Twee jaar na de actie of bijeenkomst worden slechts de namen, organisaties en functies van de deelnemers bewaard, en worden de overige persoonsgegevens uit de overzichten verwijderd.

Met wie en waarom delen we de adressen?

GCE-NL deelt de persoonsgegevens uitsluitend met mensen of organisaties waar we mee samenwerken in een activiteit die binnen onze doelstelling past, en alleen ten behoeve van die activiteit. Bijvoorbeeld om een gezamenlijke uitnodiging voor een bijeenkomst te kunnen uitsturen. Dat geldt ook voor de lidorganisaties.

De adressen worden dus niet gedeeld met de lidorganisaties voor de eigen ledenwerving of voor eigen activiteiten.

Hoe kan ik mijn gegevens aanpassen of verwijderen?

U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wilt u graag dat we uw gegevens uit ons bestand aanpassen of verwijderen, meld het dan bij GCE-NL via Anneloes@globalcampaignforeducation.nl

Uw adresgegevens voor de Nieuwsbrief kunt u overigens zelf aanpassen via de link onderaan in elke Nieuwsbrief. U kunt zich zo ook afmelden voor de Nieuwsbrief.

En verder

Deze privacy verklaring is niet van toepassing op de websites van derden die via links vanuit de website van GCE-NL kunnen worden bezocht.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De laatste wijzigingen zijn aangebracht op 24 mei 2018, om te kunnen voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met GCE-Nederland: Anneloes@globalcampaignforeducation.nl of 033 – 460 60 10

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Voor deze website zijn dat cookies voor ‘Google Analytics’ van het Amerikaanse bedrijf Google. Wij gebruiken deze dienst om onder andere bij te houden hoe vaak en hoe lang een bepaalde pagina wordt bezocht. Daaruit kunnen we afleiden waar de belangstelling van de bezoekers van onze website naar uit gaat en zo de informatievoorziening verbeteren.

Ons Analytics account staat zo ingesteld, dat Google de gegevens over het gebruik van de GCE-website niet voor eigen doeleinden kan gebruiken.

Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Klik hier voor het privacyreglement van Google.