Het recht op onderwijs

Al in 1948 is in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens opgenomen dat iedereen het recht heeft op onderwijs (Artikel 26). Sindsdien is dat recht vastgelegd in tal van internationale en regionale verdragen, die ook door Nederland zijn ondertekend.

Met onderwijs krijgen mensen de kans zich te ontplooien. Dankzij onderwijs kunnen mensen deelnemen aan economische, sociale en politieke ontwikkeling. Onderwijs is de motor voor democratie. Het recht op onderwijs is daarmee onlosmakelijk verbonden met het realiseren van andere mensenrechten.

Lees meer

» UN World Programme for Human Rights Education

» The Right to Education Project