(c) Education Commission

(c) Education Commission

15-04-2016 | Bent u trots op de onderwijsprojecten waaraan u werkt, omdat u ziet dat ze daadwerkelijk resultaat opleveren? Heeft u ideeën over de beste aanpak van specifieke onderwijsproblemen? Of over nieuwe manieren om onderwijs te financieren? Dan is de International Commission on Financing Global Education Opportunity op zoek naar u. In een online consultatie biedt deze commissie iedereen die actief is in onderwijs de kans om inbreng te leveren in een wereldwijde discussie over de beste aanpak om het recht op goed onderwijs voor iedereen te garanderen. GCE-NL is de Nederlandse ‘host organisation’ voor deze consultatie.

Wat is het probleem?

Onderwijs wordt door nagenoeg iedereen belangrijk gevonden, maar er wordt nog steeds veel te weinig in geïnvesteerd. Wereldwijd hebben 124 miljoen kinderen en jongeren nog altijd geen toegang tot onderwijs. Van degenen die wél naar school gaan, krijgen er 2 op de 5 te kort of zulk slecht onderwijs dat ze analfabeet blijven. Dat zijn 250 miljoen kinderen en jongeren.

Als er internationaal niet meer geld aandacht en geld komt voor het recht op onderwijs worden de nieuwe Education for All-doelen voor 2030 niet gehaald. Daar zullen vooral kinderen en jongeren in de armste landen en uit gemarginaliseerde groepen de dupe van worden.

Invloedrijke nieuwe Education Commission

Om te zorgen dat onderwijs wel hoog op de internationale politieke agenda komt te staan en dat er meer geld beschikbaar komt, werd vorig jaar de International Commission on Financing Global Education Opportunity opgericht; kortweg de Education Commission. Deze invloedrijke nieuwe commissie werd opgericht door de presidenten van Noorwegen, Chili, Indonesië en Malawi en de directeur van UNESCO. De voorzitter is de voormalig Britse premier en huidige UN-Special Envoy for Global Education, Gordon Brown. De Education Commission bestaat verder uit een respectabel gezelschap van (voormalige) presidenten, ministers van onderwijs, directeuren van internationale organisaties als de Wereldbank, UNICEF en GAVI en van bedrijven, en wetenschappers, waaronder Nobelprijswinnaar econoom Amartya Sen.

Waar een wil is, is een weg

De Education Commission heeft drie heldere doelstellingen:

  1. Het verzamelen van zoveel mogelijk voorbeelden van succesvol beleid, programma’s en methodes om onderwijs uit te breiden en te verbeteren, die zich in de praktijk hebben bewezen.
  2. Een plan en een tijdschema maken voor nieuwe financieringsvormen voor onderwijs.
  3. Politieke leiders en beleidsmakers overal ter wereld – in alle sectoren en op alle niveaus – inspireren om in actie te komen.

 

Kort samengevat kunnen we de doelen omschrijven als:

  1. Laten zien dat het kan
  2. Waar een wil is, is een weg
  3. Geen woorden maar daden

Actieplan

De Education Commission zal in september 2016 een rapport met concrete aanbevelingen uitbrengen aan de secretaris-generaal van de Verenigde Naties Ban Ki-moon, die het zal inbrengen in de Algemene Vergadering van de VN. Daarnaast zal de Education Commision ook een vervolgtraject ontwikkelen waarbij staatshoofden en regeringsleiders, ministers, bedrijfsleiders en potentiële investeerders worden aangemoedigd om actie te ondernemen. Deze wereldwijde lobby voor meer aandacht en geld voor goed onderwijs voor iedereen van invloedrijke politici en beleidsmakers die lid zijn van de Education Commission, is in feite al gaande.

Uw mening telt!

Sinds de oprichting in september 2015 is de Education Commission bezig met het verzamelen van zo veel mogelijk informatie over beleid en programma’s die daadwerkelijk effect hebben. Daartoe werken ze samen met een reeks gerenommeerde onderzoeksinstituten uit de hele wereld. Maar die wetenschappelijk benadering alleen vinden ze niet voldoende. De commissie wil zoveel mogelijk input van mensen die op een of andere manier betrokken zijn bij onderwijs. Dat kunnen maatschappelijke organisaties zijn, hulporganisaties, vakbonden, wetenschappers, leerkrachten, ouders en kinderen en jongeren zelf. Door deze aanpak wil de commissie het probleem vanuit zoveel mogelijk invalshoeken bekijken. Met name vanuit het perspectief van mensen in ontwikkelingslanden en van degenen die een actieve rol spelen bij onderwijs aan de meeste gemarginaliseerden. Alle input zal worden gebruikt bij de samenstelling van het rapport.

Hoe doet u mee?

♦ De online consultatie staat open tot 30 april 2016. GCE-Nederland faciliteert de discussie in Nederland en is daarmee een zogenaamde ‘host-organisation’. Tot uiterlijk 28 april kunt u input leveren.

♦ Geef uw reactie onder aan dit bericht of stuur een mail naar GCE@edukans.nl.

♦ Schrijf uw bericht in het Engels.

♦ Wat kunt u insturen? Een antwoord op een of meer vragen van de Education Commission (zie hieronder). Of: een beknoptie beschrijving van een succesvol programma of project. Of: de belangrijkste uitkomsten van een discussie met uw collega’s, in uw organisatie, of in de klas.

GCE-NL zal de reacties bundelen en/of samenvatten en naar de Education Commission sturen. Alle bijdragen van de ‘host-organisaties’ maken kans om te worden geplaatst op de website van de Education Commission.

Laat u inspireren!

De Education Commission heeft een aantal concrete vragen geformuleerd, die vooral bedoeld zijn om groepsdiscussies te stimuleren. U kunt ze eventueel bespreken met collega’s of studiegenoten. U hoeft niet per se in te gaan op onderstaande vragen, maar misschien dat een of meer vragen u inspireren of helpen bij het formuleren van uw mening.

(1) Over het belang van onderwijs voor je leven en toekomstkansen is iedereen het eens. Hoe komt het dan dat desondanks wereldwijd te weinig wordt geïnvesteerd in goed onderwijs voor alle kinderen en jongeren?

(2) Wat is volgens u de grootste belemmering bij het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs in ontwikkelingslanden? Hoe zouden we die hindernis kunnen overwinnen?

(3) Wat waren de voornaamste succesfactoren in de landen die de afgelopen jaren de grootste vooruitgang boekten in de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs?

(4) Hoe denkt u dat het onderwijs in 2030 eruit ziet? Zijn er grote verschillen met nu? En wat betekent dat dan voor beleidsmakers en politici die over (investeringen in) het onderwijs moeten beslissen?

(5) Wat zouden de belangrijkste (nieuwe) financieringsbronnen kunnen zijn om de komende 15 jaar goed onderwijs voor iedereen te realiseren? Wat is er voor nodig om die bronnen aan te boren?

Video Challenge voor jongeren

Jongeren van 13 tot 30 jaar worden uitgenodigd om op een creatieve manier hun ideeën over goed onderwijs met de Education Commission te delen. Maak een video van maximaal 30 seconden, waarin je antwoord geeft op een of allebei de volgende vragen:

(1) Hoe kan onderwijs je het beste voorbereiden op je toekomst?

(2) Hoe ziet jouw ideale school van de toekomst eruit?

Stuur die video vóór 31 mei 2016 naar de Education Commission via deze pagina.Op deze pagina zijn ook de richtlijnen te vinden. Je maakt kans op een trip naar New York in september 2016, waar de winnende video zal worden vertoond tijdens de presentatie van het rapport van de Education Commission. De tweede prijs is een ipad mini, de derde een HP laptop. In de jury zitten leden van het jongerenpanel dat onderdeel is van de Education Commission, onder wie Nobelprijswinnares Malala Yousafzai.

Lees meer over de Video Challenge

Lees meer over de Education Commission

 

Deze discussie is gesloten. Alle reacties die per mail zijn binnengekomen, zijn verstuurd naar de Education Commission. Wilt u toch een bijdrage leveren, dan kan dat direct via de website van de Education Commission.