GCE-NL 2015 | Eerst naar School!

In dit speciale magazine brengt GCE-NL een overzicht van vijftien jaar onderwijshulp vanuit Nederland. Het accent ligt vooral op de enorme vooruitgang die er de afgelopen 15 jaar is geboekt bij het realiseren van de EFA-doelen en de belangrijke rol die Nederland daarin heeft gespeeld. Het magazine geeft voorbeelden van de variatie aan onderwijshulp uit Nederland: zowel door overheid, als door ontwikkelingsorganisaties, particuliere initiatieven en andere partijen. Ook maakt het duidelijk welke nationale en internationale inspanningen nodig zijn om ervoor te zorgen dat ook de meest achtergestelde groepen in de armste landen toegang krijgen tot onderwijs van goede kwaliteit.