De Sustainable Development Goals

Armoede, honger en ongelijkheid de wereld uit. Er moet meer welvaart en meer welzijn komen. Voor iedereen op deze wereld – niemand uitgesloten. En dat mag niet ten koste gaan van het milieu: duurzame ontwikkeling dus.

In september 2015 hebben de Verenigde Naties een ontwikkelingsagenda aangenomen om dat in 2030 voor elkaar te hebben. De afspraken zijn vastgelegd in 17 Sustainable Development Goals, ook wel Global Goals genoemd, of Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Die doelen gelden voor alle 193 landen die ze ondertekend hebben, dus ook voor Nederland. De Sustainable Development Goals zijn de opvolgers van de Millenniumdoelen, die in 2015 afliepen.

De 17 doelen staan vermeld in de VN-Resolutie ‘Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development’. Dit document legt niet alleen de doelen vast, maar ook de visie erachter en hoe de doelen tot stand kunnen worden gebracht.