21-01-2016 | Afgelopen jaar heeft de wereld afgesproken dat in 2030 iedereen toegang heeft tot goed onderwijs. Dat is uitgewerkt in 7 specifieke doelen, onder andere voor basisonderwijs, analfabetisme, beroepsvaardigheden en wereldburgerschap. Welk onderwerp is nu het allerbelangrijkst voor Nederland? Het team van het Global Education Monitoring Report wil het graag weten!

Nu de internationale ontwikkelingsdoelen voor onderwijs voor de komende 15 jaar vastliggen, zullen overheden ze uitwerken in concrete plannen. Met zeven brede onderwijsdoelen en de nadruk op levenslang leren, zullen ze prioriteiten moeten stellen. Het UNESCO Global Education Monitoring Report, dat de voortgang op de doelen bijhoudt, wil overheden steunen in het maken van de keuzes.
Via de wereldwijde campagne, #EducationWeWant, kan iedereen een stem uitbrengen op het onderwijsdoel dat voor zijn land het allerbelangrijkst is.
Zodra de resultaten representatief genoeg zijn, zullen ze worden gepubliceerd en gedeeld met de betreffende regeringen. Zodat politici en beleidsmakers weten waar hun burgers prioriteit aan willen geven voor de komende 15 jaar.

Klik hier om te stemmen

Eerst meer weten over de doelen? Lees dit artikel

Volg de campagne op Twitter

slider_vote