SDG4 en Education 2030

Goed onderwijs voor iedereen. Van 2000 tot 2015 zette de wereldgemeenschap zich daarvoor in met twee programma’s: de Education for All-agenda en de Millenniumdoelen voor onderwijs. In 2015 zijn ze samengebracht: de nieuwe Education 2030-agenda gaat nu hand in hand met het nieuwe Duurzame Ontwikkelingsdoel voor onderwijs (SDG4). Hoe zit dat precies? Is dat nu hetzelfde?

SDG4

De Sustainable Development Goals (ook wel ‘Global Goals’ of ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelen’) is het wereldwijde programma voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties. SDG4 is een van de 17 doelen en gaat over onderwijs.

Titel van het officiële document: ‘Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development’.

Opvolger van de Millenniumdoelen.

Aangenomen door alle 193 lidstaten in september 2015. Van kracht per 1 januari 2016.

Alle lidstaten werken aan de doelen in eigen land en leveren een bijdrage aan het bereiken van de doelen wereldwijd.

Niet alleen een taak van de overheid, maar van iedereen: maatschappelijke organisaties, bedrijven, internationale instellingen, onderzoekscentra, en niet te vergeten de burgers zelf.

Education 2030

Education 2030 is het wereldwijde programma om goed onderwijs beschikbaar te maken voor iedereen.

Titel van het officiële document: ‘Education 2030: Incheon Declaration and the Framework for Action for the implementation of SDG4’.

Opvolger van de Education for All-agenda.

Opgesteld door de internationale onderwijswereld onder leiding van UNESCO: regeringen, VN-organisaties, maatschappelijke organisaties, onderwijsvakbonden, onderzoekscentra en deskundigen.

Vastgesteld in november 2015. Van kracht per 1 januari 2016.

Legt vast wat er allemaal nodig is om SDG4 te behalen – en de andere doelen in de SDG-agenda die betrekking hebben op onderwijs.