Education: who cares?

28 juni 2016 | Universiteit van Amsterdam, Amsterdam

Van 27 tot 29 juni kwamen academici, studenten, beleidsmakers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties samen om de UN Sustainable Development Goals kritisch te bespreken tijdens de driedaagse conferentie van de UvA.

In zo’n 30 sessies kwamen alle duurzame ontwikkelingsdoelen aan bod, evenals overkoepelende thema’s: hoe kunnen we doeltreffend samenwerken om de doelen waar te maken? En met welke partners? Hoe zorgen we voor voldoende middelen? Met de conferentie wilde het Centre for Development Studies (CSDS) van de Universiteit van Amsterdam een begin maken met een onderzoeksagenda voor de SDGs.

Sessie over SDG4: Education, who cares?

Kunnen we ons een duurzame en vreedzame samenleving voorstellen zolang jongere generaties geen toekomstperspectief hebben? Zolang ze worden geconfronteerd met crises en werkloosheid en zolang ze geen binding meer voelen met de maatschappij? Meer dan de helft van de kinderen die niet naar school gaan, woont in conflictgebieden en in erg ongelijke samenlevingen. Vooral meisjes en vrouwen zijn zo verstoken van het basisrecht op onderwijs.

Onderwijs is een onmisbare bouwsteen voor sociale en economische ontwikkeling en voor een duurzame en vreedzame samenleving. Daarom heeft onderwijs als SDG4 een centrale plaats in de nieuwe Duurzame Ontwikkelingsagenda van de Verenigde Naties. Toch ontbreekt het vaak aan politieke inzet bij nationale overheden om goed onderwijs voor iedereen beschikbaar te maken. En waarom richten de investeringen op onderwijs die wel worden gedaan zich vooral op de economische productiviteit ervan, in plaats van op de bijdrage die onderwijs kan leveren aan het tot stand brengen van gelijkwaardige, veilige, gezonde en inclusieve samenlevingen?

“Education, who cares?”, vroeg gespreksleider Mieke Lopes Cardozo van het Amsterdam Institute for Social Sience Research van de UvA daarom aan de panelleden van de sessie over SDG4. Omdat Nederland zich niet alleen zal inzetten voor SDG4 in eigen land, maar ook over de grenzen heen, zat een breed gezelschap aan tafel om van gedachten te wisselen over het onderwijsdoel: Anke van Dam (Ministerie van Buitenlandse Zaken), Max Bueno de Mesquita (Ministerie van OCW), Martin Henry (Education International) en Mary Kachavos (Jongerenvertegenwoordiger naar UNESCO). Jeanne Roefs van GCE-NL verzorgde de inleiding.

Conference Critical Perspectives on governance by the Sustainable Development Goals
27-29 juni 2016, Centre for Sustainable Development Studies (UvA)
De sessie over SDG4 werd medegeorganiseerd door GCE-NL

Vlnr: Mieke Lopes Cardozo, Martin Henry, Anke van Dam, Mary Kachavos en Max Bueno de Mesquita