De beleidsnota van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking werd op 24 juni gepubliceerd. Het document heeft de titel ‘Doen waar Nederland goed in is’. Doen we werkelijk waar Nederland goed in is als we gaan bouwen op drijfzand?

Lees hier onze reactie op het nieuwe beleidsplan.