Investeren in leerkrachten wereldwijd = investeren in álle SDG’s

25 september 2018 | KIT, Amsterdam

SDG Action Day 2018

“Iedereen kan bijdragen aan het behalen van de Sustainable Development Goals in 2030! De SDG’s zijn 17 werelddoelen voor positieve verandering om samen de grootste uitdagingen van deze tijd het hoofd te bieden. Dat klinkt groot en ver weg, maar begint juist dichtbij: met ideeën en initiatieven van mensen”. Met dit uitgangspunt nodigden het SDG Charter, KIT/SDG-House, Gemeente Amsterdam en NCDO iedereen die met de SDG’s aan de slag wil, uit voor een gezamenlijke Action Day. Bijna 500 mensen bleken op zoek naar samenwerkingspartners, praktische tools of inspirerende ideeën en konden daarvoor terecht bij de werksessies rond de 17 SDG’s. In elke sessie werd gewerkt aan drie ideeën voor de SDG Routekaart: wat zijn de drie belangrijkste, concrete stappen die we kunnen zetten om deze SDG te behalen? De meest veelbelovende stappen zullen worden aangeboden aan minister Kaag.

Werksessie SDG4-mondiaal

Met de ondertekening van de SDG’s heeft Nederland zich ertoe verplicht te werken aan het behalen van de doelen. Niet alleen in eigen land, maar ook wereldwijd. Wat kunnen we vanuit Nederland bijdragen aan SDG4 over de landsgrens heen? Opdat wereldwijd meer mensen toegang hebben tot goed onderwijs?

Veel mensen en organisaties in Nederland zetten zich al in voor het verbeteren van toegang en kwaliteit van onderwijs in het Zuiden. Met kennis, goederen en diensten, met geld en met solidariteit. Maar zijn alle vormen van hulp even effectief en langdurig? Bieden we hulp die echt gevraagd en gewenst is, of denken we meer vanuit ons eigenbelang? Passen onze oplossingen wel in een andere maatschappelijke en culturele context? Zijn er plekken waar onze hulp zoden aan de dijk zou zetten maar die we nu over het hoofd zien? En in hoeverre sluiten onze initiatieven aan op de SDG4-doelen?

Goed onderwijs staat of valt met de leerkracht. Daarom spitste GCE-NL de werksessie voor SDG4-mondiaal toe op de leerkracht in het Zuiden: hoe kunnen we vanuit Nederland leerkrachten in het Zuiden ondersteunen bij het bieden van goed onderwijs, op een manier die (a) vraaggestuurd, (b) effectief en (c) duurzaam is?

Deze vraag trok een onverwacht groot aantal deelnemers. Na een korte kennismaking konden zij in gesprek met experts vanuit verschillende achtergronden: kennisinstellingen (Armand Gaikema, Nuffic), overheid (Cornelius Hacking, Ministerie van Buitenlands Zaken), wetenschap (Marielle le Mat, Universiteit van Amsterdam), de private sector (Peter Arensman, BAS Consultancy), ontwikkelingsorganisaties (Riekje Camara, Save the Children) en onderwijsbonden (Trudy Kerperien, Algemene Onderwijsbond). Onder leiding van Jelmer Evers van Education International, de internationale koepel van onderwijsvakbonden, presenteerden de deelnemers hun bevindingen. De drie aanbevelingen die GCE-NL daaruit destilleerde voor de SDG-Routekaart:

 

  • Bevorder de status van leerkrachten in het Zuiden (arbeidsomstandigheden, arbeidsrechten, salaris, opleidingen) en sluit daarbij aan op plaatselijke onderwijsvakbonden
  • Stimuleer uitwisseling van kennis en expertise en faciliteer netwerken die dit al doen.
  • Bied technische ondersteuning bij het ontwikkelen en uitvoeren van nationale onderwijssectorplannen

‌© GPE