GCE-NL | Lespakket analfabetisme ‘Les van Belang’

Lezen en schrijven leer je meestal op school, zeker in Nederland. Lezen en schrijven heb je dagelijks nodig om te kunnen leren, maar ook om te kunnen mailen, om te kunnen lezen hoe je medicijnen moet gebruiken of welke boodschappen je moet kopen. Je kunt je bijna niet voorstellen hoe het is als je dat niet kan.

Analfabetisme

In 2009 waren er in Nederland anderhalf miljoen mensen laaggeletterd: zij kunnen niet voldoende lezen en schrijven om goed deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Wereldwijd ging het zelfs om meer dan 800 mensen, waarvan twee derde vrouw. Geletterdheid vormt de sleutel tot de samenleving, tot gezondheid en welzijn, tot rechten en democratie.

Boek van Belang

Het Boek van Belang was een gezamenlijk initiatief van Amsterdam UNESCO Wereldboekenstad 2009, GCE-NL en de Stichting Lezen en Schrijven. Zo’n 50 bekende en minder bekende Nederlanders hebben het gevuld met een handgeschreven bijdrage over de waarde en plezier van het kunnen lezen en schrijven. Er zijn verhalen van Ronald Plasterk, Nelleke Noordervliet, Vincent Bijlo, Abdelkader Benali, Jacques Vriend en Lucille Werner. Op 15 januari 2009 overhandigde H.K.H. Prinses Laurentien het Boek van Belang, met haar Voorwoord als eerste bijdrage, aan toenmalig Tweede Kamervoorzitter Gerdi Verbeet. Vervolgens is het Boek van hand tot hand gegaan.

Het lespakket

‘De les van belang’ sluit aan het het Boek van Belang. Het lespakket is geschikt voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs, de eerste leerjaren van het middelbaar onderwijs, en voor alfabetiseringscursussen.

Het lespakket bevat kant-en-klare lessen voor individueel gebruik, voor groepsopdrachten en voor klassikaal gebruik.

Het thema analfabetisme komt op verschillende manieren aan bod: ervaringslessen (‘vul een onleesbaar formulier in’), kennis en bewustwording (informatie over analfabetisme wereldwijd), begrijpend lezen, en schrijven.

Lees hier meer over de het Boek van Belang en bekijk het filmpje over de totstandkoming ervan.