GAW 2009 | Analfabetisme

Geletterdheid vormt de sleutel tot de samenleving, tot gezondheid en welzijn, tot rechten en democratie. In 2000 kon bijna een vijfde van het aantal volwassenen in de wereld (18%) niet lezen en schrijven. Hoewel met de Education for All-doelen was afgesproken dat dit percentage in 2015 met de helft verkleind moest zijn, bleek er nauwelijks vooruitgang te zijn geboekt: in 2015 was nog altijd 14% van de volwassenen analfabeet. Van hen is 64% vrouw; daarin is in 15 jaar niets veranderd.

Wereldwijd namen meer dan 14 miljoen mensen deel aan de Global Action Week van 2009, met allerlei activiteiten rond lezen en schrijven, en steunbetuigingen voor het tegengaan van analfabetisme.

The Big Read

In de internationale verhalenbundel The Big Read bracht GCE bijdragen samen van onder andere Paulo Coelho, Alice Walker, Desmond Tutu, Mary Robinson, Natalie Portman, Chimamanda Ngozi Adichie, Ishmael Beah en Dakota Blue Richards, speciaal geschreven voor deze actieweek. Naast de bijdragen van bekende namen, waren er ook inspirerende verhalen van kinderen als Devli Kumari, die wist te ontsnappen aan kinderarbeid en de kans kreeg om naar school te gaan.

Het Boek van Belang

In 2009 waren er in Nederland anderhalf miljoen mensen laaggeletterd: zij kunnen niet voldoende lezen en schrijven om goed deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Samen met Amsterdam UNESCO Wereldboekenstad 2009 en de Stichting Lezen en Schrijven ontwikkelde GCE-NL Het Boek van Belang. Zo’n vijftig bekende en minder bekende Nederlanders vulden het boek met een handgeschreven bijdrage over de waarde en het plezier van het kunnen lezen en schrijven. Zo zijn er verhalen van Ronald Plasterk, Nelleke Noordervliet, Vincent Bijlo, Abdelkader Benali, Jacques Vriens en Lucille Werner.

Op 15 januari 2009 overhandigde H.K.H Prinses Laurentien het Boek van Belang, met haar Voorwoord als eerste bijdrage, aan toenmalig Tweede Kamervoorzitter Gerdi Verbeet. Vervolgens is het Boek van hand tot hand gegaan. Op 22 april 2009 werd het rijk gevulde Boek van Belang gepresenteerd tijdens de feestelijke afsluiting van Amsterdam Wereldboekenstad. Dit was tevens de internationale actiedag van GCE voor het thema Analfabetisme. Het boek werd die dag aangeboden aan toenmalig staatssecretaris voor Europese Zaken, Frans Timmermans.

Aan de hand van het Boek van Belang heeft de Hogeschool van Amsterdam de Les van Belang ontwikkeld: een lespakket over analfabetisme.

» Meer informatie over het lespakket

The making of… Het Boek van Belang