default logo

Investeren in leerkrachten wereldwijd = investeren in álle SDG’s

Op de SDG Action Day 2018 houdt GCE-NL een werksessie rond SDG4-mondiaal: hoe kunnen we vanuit Nederland leerkrachten in het Zuiden het beste ondersteunen?

SDG Action Day 2018: de toekomst dichtbij

25 september 2018 | KIT/SDG House, Amsterdam

Iedereen kan bijdragen aan het behalen van de Sustainable Development Goals (SDGs) in 2030! De SDGs zijn 17 werelddoelen voor positieve verandering om samen de grootste uitdagingen van deze tijd het hoofd te bieden. Dat klinkt groot en ver weg, maar begint juist dichtbij: met ideeën en initiatieven van mensen. Wilt u ook meedoen en zoekt u samenwerkingspartners of praktische tools? Kom dan op 25 september naar de SDG Action Day in het KIT/SDG-house in Amsterdam. Rond vrijwel elk van de SDG’s zijn aparte werksessies.

SDG Action Day is een initiatief van SDG Charter, KIT/SDG-house, Gemeente Amsterdam en NCDO.

Wat gaan we doen?

Samen met 450 andere pioniers, bruggenbouwers en ondernemers gaan we de SDGs dichterbij de praktijk van alledag brengen. Laat u inspireren door bijzondere leiders die laten zien hoe het ook kan en kies voor twee verdiepende werksessies die passen bij wat u wilt gaan doen.

Wat krijg ik ervoor terug?

Denk aan nieuwe kansen voor uw onderneming of organisatie, onverwachte ontmoetingen en kruisbestuiving, een beter begrip van waar we staan en wat u kan doen om samen de werelddoelen te bereiken. De dag is praktisch van opzet en toegankelijk voor iedereen.

Praktische info

Wanneer:        Dinsdag 25 september, 09.30-18.00 uur
Waar:              KIT/SDG-house, Mauritskade 63, Amsterdam
Programma:   Beschikbaar via SDG Gateway
Entree:            € 40 via de registratiepagina.

naar boven

 

Werksessie: investeren in leerkrachten wereldwijd = investeren in álle SDG’s

(c) Trudy Kerperien

13.30-15.30 uur

Inleiding: wie hebben we in de zaal?

Rondetafelgesprek
Hoe kunnen we vanuit Nederland leerkrachten in het Zuiden ondersteunen bij het bieden van goed onderwijs op een manier die (a) vraaggestuurd, (b) effectief en (c) duurzaam is?

Neem uw werk, uw project, uw kennis en nieuwsgierigheid mee naar de tafel en laat u inspireren!

Aan tafel:
• Cornelius Hacking (Ministerie van Buitenlandse Zaken)
• Trudy Kerperien (Algemene Onderwijsbond)
• Armand Gaikema (Nuffic)
• Peter Arensman (Bas Consultancy)
• Mariëlle le Mat (UvA)

Gespreksleider: Jelmer Evers (Education International)

Afronding: waar hebben de deelnemers behoefte aan? Wat is een goede vervolgstap?

naar boven

 

Meer over de sessie

(c) Folkert Rinkema

SDG4-mondiaal

Van het belang van onderwijs hoef je niemand te overtuigen. Elke volwassene weet uit eigen ervaring hoe bepalend een goede opleiding – of het ontbreken daarvan – voor een mensenleven is. Daarom is onderwijs al in 1948 opgenomen in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Met onderwijs krijgen mensen de kans zich te ontplooien. Dankzij onderwijs kunnen mensen deelnemen aan economische, sociale en politieke ontwikkeling. Onderwijs is de motor voor democratie. Het recht op onderwijs is daarmee onlosmakelijk verbonden met het realiseren van andere mensenrechten.

Terecht dus dat onderwijs een prominente, eigen plaats heeft gekregen in de VN agenda voor Duurzame Ontwikkeling, waarin mensenrechten centraal staan. Bovendien is onderwijs een cruciale bouwsteen voor vrijwel elk van de 16 andere Sustainable Development Goals.

SDG4: “Zorg vóór 2030 voor gelijkwaardig en goed onderwijs voor iedereen, geen enkele groep uitgesloten. En zorg voor voldoende mogelijkheden om ook later in het leven onderwijs te volgen”

Met de ondertekening van de SDG-Agenda heeft Nederlands zich ertoe verplicht om niet alleen in eigen land aan deze doelen te werken, maar ook om een bijdrage te leveren aan het bereiken van de doelen wereldwijd. Wat kunnen we vanuit Nederland het beste bijdragen aan SDG4 op mondiaal niveau? Daarover gaat de werksessie voor SDG4-mondiaal op de SDG Action Day 2018.

De leerkracht: pijler van het onderwijs

Iedereen die met onderwijs te maken heeft gehad, weet uit ervaring: goed onderwijs staat of valt met de leerkracht. Of het nu om een peutergroep, stagebegeleiding of een alfabetiseringscursus gaat, om openbaar of privaatonderwijs, om formeel of informeel onderwijs. Dat is in landen in het Zuiden niet anders dan in Nederland. Daarom spitsen we de werksessie toe op leerkrachten in het Zuiden: hoe kunnen we hun werk het beste ondersteunen?

Wat hebben leerkrachten in het Zuiden nodig?

Afgezien van de persoonlijke betrokkenheid bij het vak, hebben leerkrachten een aantal dingen nodig om hun werk goed te kunnen doen, zoals een goede opleiding, voldoende faciliteiten, een adequaat salaris en ondersteunende arbeidsomstandigheden. Dat brengt een hoop andere partijen in beeld: de lerarenopleidingen, om goede opleidingen aan te bieden. Het schoolmanagement, om zorg te dragen voor passende leermiddelen en een gezonde en veilige leeromgeving. De overheid, om met wetgeving, financiën en toezicht de kwaliteit van leerkrachten te waarborgen. Maatschappelijke organisaties, media en vakbonden, om te signaleren waar het mis dreigt te gaan en acties te ondernemen. En dan zijn er nog de bedrijven, om deugdelijke lesmaterialen en voorzieningen te leveren. En lagere overheden, gemeenschappen ouders en de leerlingen zelf, om bij te dragen aan een goed schoolklimaat.

Van alle betrokkenen spelen nationale overheden de belangrijkste rol bij het zorgen voor goede leerkrachten. Maar overheden in het Zuiden hebben daar niet altijd de middelen, expertise of capaciteit voor, of stellen andere prioriteiten. Zo raken ook internationale partijen betrokken bij het ondersteunen van leerkrachten in het Zuiden, van overheden van donorlanden, internationale ngo’s en multilaterale instellingen tot kleine ontwikkelingsorganisaties en particuliere initiatieven.

Hulp vanuit Nederland: hoe, waar, met wie en waarom?

In Nederland zetten veel mensen en organisaties zich in voor het verbeteren van onderwijs in het Zuiden en het ondersteunen van leerkrachten wereldwijd. Met kennis, goederen en diensten, met geld en met solidariteit. Maar zijn alle vormen van hulp even effectief en duurzaam? Bieden we hulp die echt gevraagd en gewenst is, of denken we meer vanuit ons eigenbelang? Passen onze oplossingen wel in een andere maatschappelijke en culturele context? Zijn er plekken waar onze hulp zoden aan de dijk zou zetten maar die we nu over het hoofd zien? En in hoeverre sluiten onze initiatieven aan op de SDG4-doelen?

Kortom: hoe kunnen we vanuit Nederland leerkrachten in het Zuiden ondersteunen bij het bieden van goed onderwijs op een manier die (a) vraaggestuurd, (b) effectief en (c) duurzaam is?

We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden: Education International, de internationale koepel van onderwijsbonden die net als de GCE nauw betrokken is bij de formulering van SDG4, heeft op basis van wereldwijde ervaring een scherpe strategie. En natuurlijk zijn ook de SDG4-doelen leidraad bij het gesprek.

Lees de strategie van Education International
SDG4
Kijk welke andere SDG’s betrekking hebben op onderwijs

 

naar boven