Uit de voorjaarsnota blijkt dat de komende jaren 3,4 miljard euro bezuinigd wordt op het budget voor internationale armoedebestrijding en noodhulp. Daarnaast wordt een onevenredig groot deel van het budget aangewend voor de opvang van asielzoekers. Dat is ook belangrijk, maar het budget is bedoeld voor “het bevorderen van duurzame ontwikkeling door de aanpak van de grondoorzaken van conflicten, klimaatverandering, honger en armoede.” Het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen waaronder SDG4 komt zo nog meer onder druk te staan, de meeste noodlijdende mensen zijn de dupe en Nederland zet zichzelf internationaal gezien buitenspel.

Als GCE-NL scharen we ons volledig achter de oproep van Partos, mede ondertekend door de directeuren van onze organisaties.

Bekijk ook:
Directeuren van ontwikkelingsorganisaties en bekende Nederlanders spreken zich uit!