Als pleitbezorger van inclusief onderwijs is het Liliane Fonds trots om al een decennium lang wereldwijd actie te voeren tijdens de GAWE middels haar ‘We Ring the Bell campagne’. Doe ook mee en trek aan de bel voor Inclusive Play-Based Early Childhood Education (IPECE) voor alle kinderen, inclusief kinderen met een beperking.

Dit jaar hebben het Liliane Fonds en haar partnerorganiaties voor de campagne een IPECE Advocacy Flyer & Leaflet ontworpen (in Engels, Frans en Spaans). Het doel? Partnerorganisaties overtuigen om meer nadruk te leggen op IPECE. Én hen in staat te stellen om belanghebbenden te informeren. Wie? Denk aan: lokale en nationale autoriteiten, leerkrachten, schoolleiders, leden van de gemeenschap, ouders, vooral die met kinderen in de ECE-leeftijd (3-6), verzorgers, OPD’s, andere NGO’s en onderwijsdiensten. Dit alles zodat zij actie kunnen ondernemen op het gebied van IPECE.

Om haar inspanningen te versterken, heeft het Liliane Fonds een speeluitdaging gelanceerd als onderdeel van de We Ring the Bell campagne ‘Verzin of maak je eigen spellen en speelgoed met lokale materialen’. Deze uitdaging is bedoeld om het belang van IPECE onder de aandacht te brengen en creativiteit en inspiratie aan te wakkeren om het spelend leren te bevorderen en de en de noodzaak van spel voor de ontwikkeling van alle kinderen in formele en informele voorschoolse educatie te benadrukken. > Lees meer over deelname en doe mee!