GAWE 2018 | Houd de overheid bij de les!

In 2018 werkt de Global Campaign for Education verder aan de campagne van 2017: de rol van burgers en hun organisaties bij het bereiken van de internationale onderwijsdoelen. Dit jaar ligt de nadruk meer op vraagstukken waarbij de stem van het maatschappelijk middenveld harder zou moeten klinken. Wat speelt er zoal?

Maken donoren hun toezeggingen waar?

Op de Financieringsconferentie van het Global Partnership for Education in februari 2018 zegden overheden en ander partijen nieuwe bijdragen toe voor dit internationale fonds voor onderwijs. Meer dan 2 miljard dollar werd bijeengebracht door donoren. Ontwikkelingslanden zelf investeren het allermeest in onderwijs: 50 landen zegden toe om hun overheidsinvesteringen in onderwijs te verhogen naar 110 miljard dollar (voor de periode 2015-2017 was dat 80 miljard).

Maar worden al deze beloften wel nagekomen? Uit onderzoek van ActionAid en GCE bleek dat het onmogelijk was om te achterhalen wat er was gebeurd met de toezeggingen die op de vorige Financieringsconferentie in 2014 waren gedaan. Daarom moesten de toezeggingen in 2018 zo worden geformuleerd, dat ze duidelijk en controleerbaar zijn. Aan maatschappelijke organisaties de belangrijke taak om erop toe te zien dat de woorden worden omgezet in daden.

Onderwijs is ook een maatschappelijk vraagstuk

Onderwijs is niet slechts een kwestie van lesgeven. Onderwijs schoolt mensen voor de maatschappij en samenleving, scholen maken deel uit van een bredere gemeenschap, en in het onderwijs zouden mensen tot hun recht moeten kunnen komen. Goed onderwijs, waarin geen groepen worden buitengesloten, is dus een maatschappelijk vraagstuk. Maatschappelijke organisaties zouden daarom op alle niveaus moeten kunnen meepraten over de inrichting van onderwijs en het toezicht erop.

Tegendruk

De ruimte die burgers en maatschappelijke organisaties hebben, komt wereldwijd steeds verder onder druk. Rond acties voor beter onderwijs is speciale aandacht nodig voor:

 • leerkrachten, studenten en vakbondsmedewerkers die misstanden aan de kaak willen stellen;
 • mensen met een beperking: ondanks mooie beleidswoorden over inclusiviteit, krijgen mensen met een beperking nauwelijks de kans om gehoord te worden;
 • jongerenorganisaties: hoe kunnen we ervoor zorgen dat jongeren daadwerkelijk worden vertegenwoordigd en niet slechts symbolisch?

Privaatonderwijs

Waar overheden van landen in het Zuiden tekort schieten in het aanbieden van onderwijs, is het verleidelijk om in te gaan op de claims van bedrijven om de gaten succesvol op te vullen. Helaas blijkt er geen bewijs dat de kwaliteit van privaatonderwijs beter is dan het (gebrekkige) openbare onderwijs, maar wél dat het bestaande sociale en economische ongelijkheid versterkt. Maatschappelijke organisaties kunnen deze problemen signaleren, onderzoeken en waar nodig aandringen op grote terughoudendheid rond de samenwerking met dergelijke bedrijven.

Prestatiedwang en selectie

In veel rapportages over de stand van het onderwijs wordt teruggegrepen op makkelijk meetbare gegevens: de leerprestaties van de leerlingen en het functioneren van leerkrachten. Beleidsmakers selecteren graag een bepaald thema uit SDG4 om daar alle aandacht op te richten. Maar SDG4 is niet voor niets zó geformuleerd dat het onderwijs in de volle breedte benadert. Selectie en simplificatie van de doelen en van het meten ervan gaat voorbij aan de kern van SDG4: het recht op goed openbaar onderwijs voor iedereen.

»  Download het campagneoverzicht van GCE-internationaal

Wereldwijde acties

Over de hele wereld zetten nationale GCE-coalities zich in om overheden aan de internationale afspraken te houden. Soms in goed gezamenlijk overleg, soms door petities en politieke lobby, soms met gedegen rapporten, soms met vrolijke publieksacties. Veel acties spitsen zich toe op de wereldwijde actieweek, de Global Action Week for Education (GAWE), die van 22 tot 28 april wordt gehouden. Maar ook in de rest van het jaar werkt de GCE-beweging aan het thema van 2018.

Waar de GCE zich in 2018 sterk voor maakt

Over de hele wereld zetten nationale GCE-coalities zich in om overheden aan de internationale afspraken te houden. Soms in goed gezamenlijk overleg, soms door petities en politieke lobby, soms met gedegen rapporten, soms met vrolijke publieksacties. Veel acties spitsen zich toe op de wereldwijde actieweek, de Global Action Week for Education (GAWE), die van 22 tot 28 april wordt gehouden. Maar ook in de rest van het jaar werkt de GCE-beweging aan het thema van 2018.

Governments must...

 • Develop credible and transparent roadmaps for the implementation of the full SDG 4 agenda.
 • Put in place clear mechanisms for transparency and accountability to citizens and civil society to Ensure delivery on the Education 2030 Agenda and the Right to Education in general. This entails: providing a formal and structured space for meaningful active participation of civil society, including teacher and student unions and associations, as part of social dialogue around policy making, planning, budgeting and in monitoring progress.
 • Ensure that these transparency and accountability mechanisms are responsive to and prioritize the participation of women, persons with disabilities and representatives from marginalized communities.
 • Repealing any policies or legislations that penalize civil society activists and reversing shrinkage of civil society space.
 • “…ensure the provision of 12 years of free, publicly funded, equitable quality primary and secondary education” (Education 2030 Framework for Action)
 • Plan to provide for genuinely free education through abolishing user fees and other charges in primary and secondary education, and end support in any form to so-called low-fee private schools.
 • Prioritise hitherto ignored targets on early childhood education, youth, adults and postsecondary/technical and vocational education and training.
 • Put in place comprehensive and long-term national plans to ensure that the supply of qualified teachers is substantially increased, and to ensure that teachers and educators are empowered, well-trained, well-paid, professionally qualified, motivated and supported.
 • Review education plans, budget proposals and spending for to address educational inequalities, ensuring a positive impact on girls and women, persons with disabilities, indigenous communities, refugees and displaced persons and other disadvantaged groups, through gender and inclusion audits.
 • Resist the narrowing of the definition of quality of education to attainment of narrowly defined learning outcomes as measured by standardised tests, and ensure that curricula, textbooks and assessment systems are in line with the existing human rights understanding of the aims of education.
 • Strengthen education governance frameworks and the overall public education system by allocating at least 6% GDP and 20% of national budgets to education, of which at least 50% must be dedicated to basic education.
 • Maximise revenue available for investment in education and to address inequality through building progressive and expanded domestic systems of taxation, reviewing tax and royalty agreements in the natural resource sector, and closing loopholes which enable tax avoidance and evasion by the private sector.
 • Reverse rising privatisation of education through enhancing the scale and quality of public provisioning.

The UN system and the international community should...

 • Support the inclusive and timely participation of civil society in the full implementation of SDG4 at national, regional and international levels.
 • Support states in the above objectives to fulfil the vision of free, equitable, inclusive quality education.
 • Ensure adequate financing for the Global Partnership for Education (GPE) to support implementation of the Education 2030 agenda.
 • Build a more inclusive humanitarian relief system that recognises the need for sustained action for delivering education, even in emergency settings.
 • Call for an increase in expenditure to promote equity, inclusion and quality education for learners from marginalised groups such as persons with disabilities, rural or pastoralist communities and indigenous peoples.

Donor countries must...

 • Play their part to ensure domestic implementation of the SDG agenda.
 • Set out clear national plans to deliver 0.7% of GNP as Overseas Development Assistance by 2020 and commit at least 15-20% of all ODA to education, and furthermore, at least half of education aid must be allocated towards basic education.
 • Allot at least 4% of humanitarian aid to education.
 • Deliver on the pledges made during the GPE conference and make bold pledges towards Education Cannot Wait and other education agencies, reversing the recent declines in aid spending on education.

The private sector should...

 • Transparently pay all taxes in all countries where they make a profit and refuse to accept tax holidays/incentives, transfer pricing, aggressive tax avoidance and the use of tax havens, all of which can deprive national governments of funds to invest in education.
 • Continue to make financial contributions to the Global Partnership for Education.