Beste lezer,

Hoe komt het dat je deze tekst kunt lezen? Hoe komt het dat je begrijpt wat er staat? Hoe komt het dat jij in het leven hebt bereikt wat je hebt bereikt? In het antwoord op deze vragen zal het woord ‘onderwijs’ niet ontbreken. Onderwijs is verweven met het leven. Het heeft je van jongs af aan reken-, lees- en schrijfvaardigheden bijgebracht. Het hielp je je sociale – en levensvaardigheden te ontwikkelen. Onderwijs bracht je kennis en vaardigheden bij om de wereld om je heen te begrijpen. Door onderwijs is je persoonlijke leven ten goede veranderd: het bevorderde je zelfstandigheid, bood perspectief op een baan, zorgde ervoor dat je deel kon nemen aan de maatschappij. Onderwijs heeft ons land veel gebracht. Onderwijs leidt tot onderzoek, wat leidt tot innovaties waardoor we een moderne, geïndustrialiseerde en veilige maatschappij zijn. Dit zou voor iedereen in de wereld zo moeten zijn. Onderwijs is de basis!

 

Klik hieronder om te zien wat SDG4 bijdraagt aan de andere duurzame ontwikkelingsdoelen.

 

EEN INVESTERING IN ONDERWIJS IS EEN INVESTERING IN ALLE SDG’S!