05-10-2018 | Hoe kunnen we vanuit Nederland het beste bijdragen aan het behalen van SDG4 wereldwijd? Deze vraag stond centraal in de werksessie over SDG4-mondiaal, die GCE-NL organiseerde op de landelijke SDG Action Day op 25 september. Met dit jaarlijkse evenement willen het SDG Charter, KIT/SDG-House, Gemeente Amsterdam en NCDO iedereen die met de SDG’s aan de slag wil, samenbrengen om de doelen ook echt te kunnen behalen.

SDG Action Day

“Iedereen kan bijdragen aan het behalen van de Sustainable Development Goals in 2030! De SDG’s zijn 17 werelddoelen voor positieve verandering om samen de grootste uitdagingen van deze tijd het hoofd te bieden. Dat klinkt groot en ver weg, maar begint juist dichtbij: met ideeën en initiatieven van mensen”. Met dit uitgangspunt nodigden het SDG Charter, KIT/SDG-House, Gemeente Amsterdam en NCDO iedereen die met de SDG’s aan de slag wil, uit voor een gezamenlijke Action Day. Bijna 500 mensen bleken op zoek naar samenwerkingspartners, praktische tools of inspirerende ideeën en konden daarvoor terecht bij de werksessies rond de 17 SDG’s. In elke sessie werd gewerkt aan drie ideeën voor de SDG Routekaart: wat zijn de drie belangrijkste, concrete stappen die we kunnen zetten om deze SDG te behalen? De meest veelbelovende stappen zullen worden aangeboden aan minister Kaag.

Werksessie SDG4-mondiaal

Als contactpunt voor SDG4-mondiaal organiseerde GCE-NL een van de werksessies. Met de ondertekening van de SDG’s heeft Nederland zich er immers toe verplicht om niet alleen in eigen land, maar ook wereldwijd te werken aan het behalen van de VN-doelen. Wat kunnen we vanuit Nederland bijdragen aan SDG4 over de landsgrens heen? Opdat wereldwijd meer mensen toegang hebben tot goed onderwijs?

Goed onderwijs staat of valt met de leerkracht. Daarom spitste GCE-NL de werksessie voor SDG4-mondiaal toe op de leerkracht in het Zuiden: hoe kunnen we vanuit Nederland leerkrachten in het Zuiden ondersteunen bij het bieden van goed onderwijs, op een manier die (a) vraaggestuurd, (b) effectief en (c) duurzaam is?

Deze vraag trok een onverwacht groot aantal deelnemers. Na een korte kennismaking konden zij in gesprek met experts vanuit verschillende achtergronden: kennisinstellingen, overheid, wetenschap, de private sector, ontwikkelingsorganisaties en onderwijsbonden. Onder leiding van Jelmer Evers van Education International, de internationale koepel van onderwijsvakbonden, presenteerden de deelnemers hun bevindingen. De drie aanbevelingen die GCE-NL daaruit destilleerde voor de SDG-Routekaart:

  • Bevorder de status van leerkrachten in het Zuiden (arbeidsomstandigheden, arbeidsrechten, salaris, opleidingen) en sluit daarbij aan op plaatselijke onderwijsvakbonden
  • Stimuleer uitwisseling van kennis en expertise en faciliteer netwerken die dit al doen.
  • Bied technische ondersteuning bij het ontwikkelen en uitvoeren van nationale onderwijssectorplannen

» Lees het verslag van de werksessie
» Lees het verslag van de SDG Action Day
» Bekijk het beeldverslag van de SDG Action Day