* Scroll down for English

Op dinsdag 24 januari van 10.00 tot 11.30 uur organiseert GCE-NL een inspiratiesessie over Education in Emergencies. Nederland zet de bijdrage aan het fonds ‘Education Cannot Wait‘ stop en zal niet, zoals op EU niveau gebeurt, een percentage van het budget voor noodhulp oormerken voor onderwijs. Wat gebeurt er wél vanuit Nederland aan onderwijs in noodsituaties en hoe kan onderwijs in noodhulp geïntegreerd worden?

De bijeenkomst is online, de voertaal is Engels.

Programma

10.00 – 10.10 Welkom Rianne Driessen, chair GCE-NL
10.10 – 10.20 Edukans EiE project in Ethiopië Gezahegn Lamessa, Edukans
10.20-10.30 VSO EiE programma’s Hiruy Teka, VSO International
10.30 – 10.45 – Is er een plek voor EiE binnen de responses van de Dutch Relief Alliance?
– Wat zijn criteria of mechanismen om onderwijs een plek te geven binnen noodhulp?
– Wat doet War Child met onderwijs uit het budget van de Dutch Relief Alliance?
Helene Boeser, War Child
10.45 – 11.00 – Welke definitie van onderwijs hanteert INEE?
– Waarom is het belangrijk onderwijs een plek te geven binnen noodhulp?
– Hoe kan onderwijs geïntegreerd worden binnen noodhulpprogramma’s?
– Hoe ondersteunt onderwijs andere activiteit binnen noodhulp?
Dean Brooks, INEE
11.00 – 11.30 Vragen en discussie Sietse Blom, VSO (moderator)
Schrijf je in!

 

* English

On Tuesday 24 January from 10.00 to 11.30 CET, GCE-NL is organising an inspiration session on Education in Emergencies. The Netherlands will stop contributing to the ‘Education Cannot Wait‘ fund and will not earmark a percentage of the emergency aid budget for education, as is done at EU level. What does the Netherlands do about education in emergencies and how can education be integrated in emergency aid?

The meeting will be online in English.

Program:

10.00 – 10.10 Welcome Rianne Driessen, chair GCE-NL
10.10 – 10.20 Edukans EiE project in Ethiopia Gezahegn Lamessa, Edukans
10.20-10.30 VSO EiE programs Hiruy Teka, VSO International
10.30 – 10.45 – Is there a place for EiE within the Dutch Relief Alliance?
– What are the criteria for giving education a place within emergency aid
– What does War Child do with education from the DRA budget?
Helene Boeser, War Child
10.45 – 11.00 – What is the definition of education within emergency relief?
– Why is it important to give education a place within emergency aid?
– How can education be integrated within emergency aid?
– How does education support other activities within emergency responses?
Dean Brooks, INEE
11.00 – 11.30 Questions and discussion Sietse Blom, VSO (moderator)
Register now!

 

  Foto’s: VSO