default logo

Hoe werkt het Nederlandse maatschappelijk middenveld aan de SDG’s?

20-03-2018 | In het voorjaar verschijnt de tweede editie van de Nederlandse inventarisatie op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Meedoen met de inventarisatie voor het maatschappelijk middenveld? Lees dan verder.

Vorig jaar heeft de nationale SDG-coördinator Hugo von Meijenfeldt geïnventariseerd hoe Nederland aan de slag is gegaan met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, die sinds 1 januari 2016 van kracht zijn. Het rapport ‘Nederland Ontwikkelt Duurzaam’ gaf een overkoepeld beeld van de inventarisaties en cijfers die waren verzameld, maar beperkte zich niet tot de landelijke overheid. Vijf sectoren vertelden hun eigen verhaal in aparte bijlagen: decentrale overheden en waterschappen, bedrijfsleven en de financiële sector, het maatschappelijk middenveld, kennisinstellingen, en jongeren. Elk had daartoe de eigen achterban geconsulteerd.

Voor elk van de sectoren was dit een omvangrijke klus die in korte tijd geklaard moest worden. Veel initiatieven en ideeën hebben het rapport daardoor niet gehaald. Ook Partos, de penvoerder voor de bijlage van het maatschappelijk middenveld had hiermee te maken. Meer over de inventarisatie van 2017 kunt u hier lezen.

Behoort uw organisatie tot het maatschappelijk middenveld? Dan kunt u meedoen aan de vragenlijst die Partos heeft uitgezet. Ook dit jaar is de deadline krap: 24 maart. Met de vragenlijst, die dit jaar verstuurd is aan een bredere groep van organisaties, probeert Partos een baseline in kaart te brengen.

Klik hier voor de vragenlijst