* For English see below

UITNODIGING: Ontdek hoe je de Global Volunteering Standard gebruikt!

DINSDAG 12 MAART 14.00 – 15.30 UUR

Werkt uw organisatie met vrijwilligers?

Over de hele wereld zetten 1 miljard mensen zich elk jaar vrijwillig in om gemeenschappen te ondersteunen en een echt verschil te maken. Vrijwilligers dragen op een unieke en krachtige manier bij aan het verduurzamen en verbeteren van de leefomstandigheden van gemeenschappen. Vrijwilligers kunnen de meeste impact maken wanneer zijn goed voorbereid zijn en ondersteund worden in hun rol.

De Global Volunteering Standard is een gratis en praktisch hulpmiddel dat jarenlange expertise en goede voorbeelden samenbrengt in één wereldwijd raamwerk. De GVS is van toepassing op alle soorten vrijwilligerswerk en vormt een aanvulling op andere kaders en normen die op lokaal, nationaal en regionaal niveau bestaan.Tijdens deze bijeenkomst neemt Rahim Hassanali van VSO je mee door het platform en legt uit:

  • hoe de GVS tot stand is gekomen
  • de uitwerking van de vier thema’s
  • hoe je de learning library gebruikt
  • de kracht van het zelf-assessment instrument
  • hoe het gebruik van de GVS lobby-activiteiten bevordert

De voertaal van de bijeenkomst is Engels.

Meld je aan


INVITATION: Discover how to use the Global Volunteering Standard!

TUESDAY 12 MARCH 2.00 – 3.30 HRS CET

Does your organisation work with volunteers?

Around the world, 1 billion people volunteer their time each year to support communities and make a real difference. Volunteers are a unique and powerful force in development, and they have the greatest impact when they are well prepared and supported in their roles.

The Global Volunteering Standard is a free and practical resource which brings together years of expertise and existing good practices into one global framework. The GVS is relevant to all types of volunteering and it compliments other frameworks and standards that exist at local, national and regional level.

During this meeting Rahim Hassanali from VSO guides you through the platform, and will explain to you:

  • how the GVS was developed
  • the definition of the four themes
  • how to access the learning library
  • the power of the self-assessment tool
  • how to use of the GVS supports your lobby-activities

The meeting will be in English.

Register here