Van 15 tot 20 mei vond de vijfde editie plaats van de ILO wereldconferentie tegen kinderarbeid. Ook afgevaardigden van BuZa en SZW waren vertegenwoordigd, maar aangezien Nederland zichzelf heeft ingedeeld bij de ‘consumer countries’ lag de focus vanuit Nederland voornamelijk op de bedrijvenkant. Jammer, want een goed onderwijsaanbod is een bewezen factor in de strijd tegen kinderarbeid. Een delegatie van Work: No Child’s Business, de coalitie bestaande uit Save the Children Nederland, UNICEF Nederland, Hivos en de Stop Kinderarbeid Alliantie was ook afgereisd naar Durban en organiseerde een side-event.

Tijdens de openingsceremonie werd onderwijs al genoemd. De dinsdag stond grotendeels in het teken van onderwijs, met onder meer het side event van WNCB over de gebiedsgerichte aanpak waar onderwijs een grote rol in speelt. Juist in rurale gebieden, waar weinig scholen zijn, is kinderarbeid een groot probleem: 70% van de kinderen in kinderarbeid werkt in de landbouw en de informele sector. Education International organiseerde een side event over de rol van onderwijsvakbonden. Ook in de slotrede was er aandacht voor de rol van onderwijs in de strijd tegen kinderarbeid.

In de ‘Durban call to action’ staat een opsomming van 49 doeltreffende maatregelen om kinderarbeid terug te dringen. Hiermee zou het duurzame ontwikkelingsdoel 8.7, het uitbannen van kinderarbeid, dichterbij moeten komen.

Lees op de site van Education International een uitgebreid verslag van hun side event.