Voor het realiseren van de ambities in het nieuwe beleidsplan van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is een functionerend funderend onderwijssysteem is een basisvoorwaarde, maar het huidige kabinet schrapt het basisonderwijs uit het ontwikkelingsbeleid en laat dit over aan andere donoren. Onbegrijpelijk vinden wij, in een tijd waar de leerachterstanden alleen maar groter zijn geworden (70% van de 10-jarigen is niet in staat een eenvoudige zin te lezen en begrijpen) en de onderwijsfinanciering wereldwijd onder druk staat (zie het document Education Finance Watch 2022)

Op woensdag 28 september vindt het debat over de beleidsnota plaats en hoewel we de kans klein achten dat de nota wordt aangepast, willen we laten horen dat basisonderwijs ontzettend belangrijk is en terug in het beleid moet. Dat doen we door dagelijks een tweet te posten. Retweet, share, quote of like onze posts en laat weten dat aandacht voor onderwijs nooit mag verdwijnen!