20-10-2015 | De Deense regering heeft aangekondigd fors te gaan bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. Ook onderwijshulp zal zwaar worden getroffen. De al toegezegde bijdrage aan het Global Partnership for Education wordt in 2016 gehalveerd, van € 54 naar € 26 miljoen. In 2017 wordt de bijdrage verder gekort met een derde, van € 54 miljoen naar € 40 miljoen. Zelfs de toezegging voor dit jaar worden deels ingetrokken: van de beloofde € 54 miljoen voor 2015 zal de Deense regering slechts € 36 miljoen aan het GPE bijdragen. Daar komt bij dat de regering heeft aangekondigd bijna een derde te gaan bezuinigen op subsidies voor alle maatschappelijke organisaties, waaronder veel ontwikkelingsorganisaties.

Zorgwekkende ontwikkeling

Het Deense regeringsbesluit is een is zware tegenvaller voor het GPE dat toch al onvoldoende fondsen heeft om aan alle aanvragen voor onderwijshulp van ontwikkelingslanden te voldoen. Ook vanuit Nederlands perspectief is het een zorgwekkende ontwikkeling. Toen de Nederlandse regering in 2011 besloot om zijn bijdragen aan basisonderwijs in ontwikkelingslanden te minimaliseren, werd Denemarken beschouwd als belangrijke alternatieve onderwijsdonor.

Ook Frankrijk wil bezuinigen

De aankondiging kwam nog geen vijf dagen nadat onder Deens voorzitterschap de Verenigde Naties de Duurzame Ontwikkelingsdoelen voor 2030 hadden aangenomen. Vervolgens heeft ook de Franse regering voorgesteld om in de nationale begroting voor 2016 het budget voor ontwikkelingssamenwerking terug te brengen met 6% (€ 170 miljoen). Dat is tien keer meer dan er op enig ander Frans ministerie wordt bezuinigd.

Loze beloften

“Dit mag geen voorteken zijn voor wat nog gaat komen”, aldus Camilla Croso, voorzitter van de Global Campaign for Education. “Wat voor boodschap sturen rijke landen naar hun armere buren in de wereld als de beloften die ze op de SDG-Summit in New York deden al binnen een paar dagen loze beloften blijken te zijn? De aankondiging van de Deense regering is een enorme teleurstelling voor al die mensen die hoopten dat het ondertekenen van de SDG’s een nieuw tijdperk van internationale samenwerking inluidde.”

GCE-Denemarken heeft een internationale oproep gedaan om hun protest tegen de aangekondigde bezuinigingen op de onderwijshulp te ondersteunen. Ook GCE-Nederland geeft gehoor aan die oproep.