In aanloop naar de behandeling van de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor 2023 heeft GCE-NL feitelijk vragen ingediend. In dit document zijn de antwoorden die gerelateerd zijn aan SDG4 te bekijken.