Volgens een verklaring van UNESCO ligt het inschrijvingscijfer voor het basisonderwijs in Afrika gemiddeld boven de 80% en heeft het continent de afgelopen decennia een van de grootste stijgingen in het aantal inschrijvingen voor het basisonderwijs in de wereld laten zien. Maar ondanks het feit dat er meer kinderen in Afrika naar school dan ooit tevoren, blijft een groot aantal kinderen nog steeds ongeschoold en is het behalen van SDG4 in 2030 nog ver weg.

Daarom heeft de Afrikaanse Unie heeft 2024 uitgeroepen tot het Jaar van het Onderwijs. Het thema is “Educate an African fit for the 21st Century: Afrika klaarstomen voor de 21e eeuw. Bouwen aan veerkrachtige onderwijssystemen voor meer toegang tot inclusief, levenslang, kwaliteitsvol en relevant onderwijs in Afrika. Het is een oproep tot actie, een oproep aan landen over het hele continent om prioriteit te geven aan onderwijs als basis voor vooruitgang en ontwikkeling.

De kern van deze hervormingsagenda is gedekoloniseerd onderwijs. Koloniale invloeden zijn nog steeds zichtbaar in het Afrikaanse onderwijs, in het lesmateriaal en in curricula. Inheemse kennissystemen en cultureel erfgoed moeten ervoor zorgen dat elk kind zichzelf positief weerspiegeld ziet in zijn leerproces. Er moet een stimulerende omgeving worden gecreëerd voor kinderen om naar school te gaan, met voorzieningen voor maaltijden en gezondheidszorg. Ook wordt het belang onderstreept van uitgebreide opleidingsprogramma’s voor leraren om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en digitaal leren te bevorderen. Het aanpakken van het onthutsende probleem van bijna 100 miljoen kinderen en jongeren in Afrika die niet naar school gaan is een topprioriteit.

De uitvoering van de agenda wordt vormgegeven via de continentale onderwijsstrategie voor Afrika (Continental Education Strategy for Africa, CESA). Met deze strategie streeft de AU ernaar om niet alleen de toegang tot kwaliteitsonderwijs uit te breiden, maar ook naar onderwijs dat relevant is voor de behoeften van het continent, aangezien de bevolking van het continent snel toeneemt. CESA wil de onderwijs- en opleidingssystemen van Afrika heroriënteren zodat ze voldoen aan de kennis, competenties, vaardigheden, innovatie en creativiteit die nodig zijn om de Afrikaanse kernwaarden te voeden en duurzame ontwikkeling op nationaal, subregionaal en continentaal niveau te bevorderen.

De belangrijkste doelstellingen van CESA zijn:

 1. Het beroep van leraar nieuw leven inblazen om kwaliteit en relevantie op alle niveaus te garanderen.
 2. De toegang tot kwaliteitsonderwijs uitbreiden door onderwijsinfrastructuur aan te leggen, te herstellen en te behouden en beleid te ontwikkelen dat een permanente, gezonde en stimulerende leeromgeving in alle subsectoren garandeert.
 3. De capaciteit van ICT benutten om de toegang, de kwaliteit en het beheer van onderwijs- en opleidingssystemen te verbeteren.
 4. Zorgen voor de verwerving van de vereiste kennis en vaardigheden en verbeterde voltooiingspercentages op alle niveaus en bij alle groepen door middel van harmonisatieprocessen op alle niveaus voor nationale en regionale integratie.
 5. Processen versnellen die leiden tot gendergelijkheid en kansengelijkheid.
 6. Alomvattende en effectieve alfabetiseringscampagnes lanceren over het hele continent om analfabetisme uit te roeien.
 7. De curricula voor wetenschap en wiskunde versterken en wetenschappelijke kennis en de wetenschapscultuur in de Afrikaanse samenleving verspreiden.
 8. De mogelijkheden voor TVET uitbreiden op zowel secundair als tertiair niveau en de banden tussen het werkveld en onderwijs- en opleidingssystemen versterken.
 9. Tertiair onderwijs, onderzoek en innovatie nieuw leven in te blazen en uit te breiden om de uitdagingen van het continent aan te pakken en het mondiale concurrentievermogen te bevorderen.
 10. Bevorderen van vredeseducatie en conflictpreventie en -oplossing op alle onderwijsniveaus en voor alle leeftijdsgroepen.
 11. Opbouwen en versterken van de capaciteit voor gegevensverzameling, -beheer, -analyse, -communicatie en verbeteren van het beheer van het onderwijssysteem en het statistisch instrument, door capaciteitsopbouw voor gegevensverzameling, -beheer, -analyse, -communicatie en -gebruik.
 12. Een coalitie opzetten van alle belanghebbenden in het onderwijs om initiatieven die voortkomen uit de implementatie van CESA te faciliteren en te ondersteunen.

Lees hier de conceptnota met concrete actieplannen en betrokken instituties.

 

Bronnen en meer informatie:
https://au.int/en/pressreleases/20240218/37th-au-summit-african-union-takes-steps-address-education-challenges-africa
https://www.linkedin.com/pulse/embracing-african-unions-2024-theme-year-education-educate-madliwa-itqsf/
https://au.int/en/AU_ECHO_2024_CALL_FOR_PAPERS