Na de UN tax convention is er een ad-hoc comité gevormd om het referentiekader op te stellen voor het UN-FCITC (UN Framework Convention on International Tax Cooperation).

GCE International heeft een brief voorgelegd aan het ad-hoc comité als commentaar op de conceptversie van de Terms of Reference. Met de brief, mede door ons ondertekend, en contacten met regeringen op nationaal niveau, hopen we de Terms of Reference te beïnvloeden en een expliciete verwijzing erin te krijgen naar de koppeling van het belastingbeleid aan het mobiliseren van financiering voor kwalitatief goede openbare diensten. In het bijzonder voor kwaliteitsvol openbaar onderwijs voor iedereen.

Bekijk de brief hier.