Nu de macht in Afghanistan door de Taliban is overgenomen, maken wij ons zorgen over het recht op onderwijs en dan met name de toegang tot onderwijs voor meisjes, leerlingen met een beperking en kinderen en jongeren uit etnische minderheidsgroepen.

Middels een Call to Action, geïnitieerd door The International Parliamentary Network for Education, roepen wij de lidstaten van de G20 op tot gecoördineerde internationale steun om het recht op onderwijs voor Afghaanse kinderen te beschermen. Meer dan 50 organisaties wereldwijd steunen deze oproep.

Lees hier de Call to Action en zie welke organisaties de oproep ook ondersteunen.