default logo

Zorgen GCE over voorstel Education Commission nog niet weggenomen

22-05-2018 | In een officiële reactie op het vernieuwde voorstel van de Education Commission om zachte leningen te verstrekken aan landen in het Zuiden voor het uitvoeren van hun nationale onderwijsplannen, laat GCE weten dat de punten van zorg nog niet zijn weggenomen.

Onder voorzitterschap van Gordon Brown is in 2015 de Education Commission aan de slag gegaan om een oplossing te vinden voor het financieringstekort voor onderwijs. De Commissie constateerde: zelfs al spannen alle partijen – ontwikkelingslanden, donoren en instellingen als GPE – zich maximaal in, dan nog blijft er een financieringstekort over van 3%, met name in de lage- en middeninkomenslanden. Als oplossing stelde de Commissie voor een partnerschap op te richten van donorlanden, ontwikkelingslanden, private partijen en internationale financieringsinstellingen, dat zachte leningen toegankelijk maakt voor deze landen: de IFFEd.

Voor GCE is de waarde van een nieuwe instelling voor onderwijshulp echter niet aantoonbaar. Met het Education 2030 Framework for Action zijn allerlei maatregelen afgesproken waarmee de internationale onderwijsdoelen kunnen worden behaald, en de bestaande organisaties functioneren voldoende. GCE ziet liever dat initiatieven voor onderwijshulp elkaar aanvullen en versterken, zodat het geld zo veel mogelijk terecht komt bij de mensen die het nodig hebben.

Ook de herziene versie voor de opzet van IFFEd kan nog niet alle punten van zorg wegnemen, stelt GCE in een officiële reactie. Punten van zorg zijn onder andere:

• Het is risicovol om leningen te verstrekken aan landen waar de schuldenlast al hoog is, en aan landen die in noodsituaties verkeren.
• Geld dat bedoeld is voor onderwijs, een publiek goed, komt terecht bij commerciële banken.
• Er zijn andere manieren om het 3%-financieringsgat te dichten; laten we daarnaar kijken in plaats van nieuwe (dure) structuren op te richten. Bijv: door te zorgen voor betere belastingsystemen.
• Hoe verhouden korte termijn leningen zich tot onderwijs als lange termijn-doel?
• Gaat IFFEd naast leningen ook grants verstrekken? Dan komt het in het vaarwater van het GPE: IFFEd werkt deels in dezelfde landen en met dezelfde thema’s. Dat strookt niet met het vereenvoudigen van hulprelaties. Harmonisatie is gewenst.
• Er is nog veel onduidelijkheid over de opzet van de IFFEd en de besluitvorming van de Education Commission is lang niet altijd transparant.

In de consultatie die de Education Commission had geopend, heeft GCE-Nederland deze zorgen onderstreept. Daarnaast heeft GCE-NL aangevoerd dat de benadering om te sturen op onderwijsresultaten niet wenselijk is: er is geen bewijs dat dit ten goede komt aan de kwaliteit van onderwijs. Bovendien werkt het in de hand dat de aanvragers van de leningen zich zullen plooien naar de wensen van de verstrekkers, wat op gespannen voet staat met het uitgangspunt dat landen hun eigen onderwijssector moeten kunnen vorm geven.

Lees hier meer over IFFEd en de consulatie van de Education Commission

Download hier de reactie van GCE-internationaal