15-11-2018 | Honderden activisten voor het recht op onderwijs komen deze dagen samen in Kathmandu, Nepal, voor de zesde World Assembly van de Global Campaign for Education. De gezamenlijke lidorganisaties stellen hier het nieuwe Strategische Plan voor 2019-2022 vast en kiezen nieuwe bestuursleden. Voorafgaand aan de Vergadering zijn speciale bijeenkomsten rond Jongeren en het CSEF Global Learning Event.

GCE Strategisch Plan 2019-2022

Elke vier jaar komen GCE-leden samen om kennis en ervaringen uit te wisselen en vorm te geven in een aangepaste strategie. De titel van de World Assembly 2018, ‘Transforming public education systems for equality, inclusion and justice’, is in feite een samenvatting van het nieuwe Strategisch Plan 2019-2022 dat tijdens de Wereldvergadering op 16-18 november zal worden vastgesteld. De GCE-beweging bestaat uit duizenden lidorganisaties wereldwijd, samengebracht in nationale coalities in circa honderd landen en regionale koepels, aangevuld met internationale ngo’s als zelfstandige leden. Ondanks de grote diversiteit maken alle leden zich sterk voor dezelfde uitgangspunten, die verankert zullen staan in het nieuwe strategische plan: 

Centraal staat onderwijs als publiek goed: in beginsel is goed onderwijs voor iedereen de verantwoordelijkheid van nationale overheden. Maar om onderwijssystemen goed te laten draaien, is de inzet van andere partijen noodzakelijk, zoals onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en de private sector. 

Onderwijs zit in het hart van de internationale agenda voor duurzame ontwikkeling: om spiralen van armoede, geweld en uitsluiting te doorbreken, is een goed onderwijssysteem onontbeerlijk. Onderwijs, als SDG4, is de pijler onder alle andere Sustainable Development Goals. Of: kán het zijn, mits onderwijs gelijkwaardigheid, inclusie en rechtvaardigheid ondersteunt.

Omdat dit niet altijd het geval is, doet in het aankomende strategisch plan een nieuw begrip haar intrede: transformatief onderwijs, onderwijs dat kritisch denken stimuleert en zo kan bijdragen aan maatschappelijke veranderingen.

Hoe dit begrip zal worden ingevuld, staat nog niet vast. In de discussies rond het vaststellen van SDG4.7, het doel over (wereld)burgerschap, waren er zorgen over de te sterke politieke en Westerse kleur van de richting waarin die transformatie zou moeten gaan. En wie heeft eigenlijk de zeggenschap over het nationale curriculum?

Andere speciale thema’s die voor de vergadering zijn ingediend, zijn: onderwijs in humanitaire en klimatologische noodsituaties, financiering van onderwijs, jongeren en de ingekrompen ruimte voor het maatschappelijk middenveld.

Youth Caucus

Voorafgaand aan de World Assembly wordt van 14-15 november de Youth Caucus gehouden. In het afgelopen decennium hebben op steeds meer plekken jongeren zeggenschap gekregen in kwesties die hen aangaan. Op de vorige World Assembly in Johannesburg in 2014 is op intitiatief van GCE-NL en Plan International voorgesteld twee zetels voor jongeren in te richten in het bestuur van de GCE. Die zijn er ook gekomen. Op de Youth Caucus komen de jongeren die in de GCE-beweging betrokken zijn, samen om ervaringen uit te wisselen en hun positie en inspraak te versterken.

CSEF Global Learning Event

Uitwisselen van ervaringen staat ook centraal op het CSEF Global Learning Event, waar de World Assembly op 13-15 november mee opent. Het Civil Society Education Fund bevordert maatschappelijke organisaties in landen die steun krijgen van het Global Partnership for Education, om betrokken te zijn bij de onderwijssectorplannen. Het Learning Event biedt een platform voor de uitwisseling tussen Zuidelijke coalities die met het fonds worden ondersteund.