De Wereldbank heeft gehoor gegeven aan de oproep van onder meer de Global Campaign for Education om support voor ‘for-profit’ onderwijsaanbieders te beëindigen. Overheidssteun mag niet worden gebruikt voor de financiering van private onderwijsaanbieders, die vaak de armste kinderen uitsluiten, bezuinigen op leermateriaal en het onderwijzend personeel ondermaats betalen. Dit is in strijd met SDG 4, het ontwikkelingsdoel dat mikt op inclusief onderwijs van goede kwaliteit. De Wereldbank zou moeten investeren in bedrijven die publiek gefinancierd onderwijs ondersteunen, zoals ontwikkelaars van relevante leermaterialen, of bedrijven die infrastructuur zoals lokalen en toiletten kunnen leveren.

Naast de bevriezing kondigde de IFC (international finance corperation; onderdeel van de Wereldbank) een evaluatie aan van haar investeringen in particuliere scholen door de Independent Bank Evaluation Group (IEG) van de Wereldbank. Deze wordt gevolgd door een raadpleging om te bepalen of er uitzonderingen zijn waaronder toekomstige investeringen in scholen met winstoogmerk wel worden toegelaten. De uitzonderingen mogen dan waarschijnlijk alleen gemaakt worden als er geen negatieve impact kan zijn op zaken als armoede, ongelijkheid, het recht op onderwijs of op voorzieningen voor publiek gefinancierd onderwijs.

Bekijk hier het bericht op de website van de IFC.