22-06-2017 | Maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij Education 2030 kwamen op 8 en 9 mei onder leiding van UNESCO bijeen in Cambodja om de voortgang van de onderwijsdoelen te bespreken. In de 2017 Global Meeting Declaration die zojuist is gepubliceerd, doet de CCNGO/Education 2030 Coordination Group aanbevelingen om Education 2030 tot een succes te maken.

Maatschappelijke organisaties zijn voor UNESCO altijd een van de belangrijkste partners geweest in de samenwerking rond onderwijs. Sinds 1984 zijn zij verenigd in de Collective Consultation of NGOs (CCNGO) on Education 2030, een netwerk dat inmiddels meer dan 300 organisaties omvat.

Van 8-9 mei 2017 kwam de CCNGO-Group voor de achtste keer bijeen op de Global Meeting in Siem Reap, Cambodja, om de stand van zaken rond het uitvoeren van de Education 2030-agenda te bespreken. In de Global Meeting Declaration, gebaseerd op een survey en interviews onder 60 leden en op de uitkomsten van acht themabesprekingen, zet de groep de conclusies op een rij.

De belangrijkste constatering is, dat hoewel het maatschappelijk middenveld een sleutelrol heeft bij het werken aan de onderwijsdoelen, de speelruimte ervan in alle delen van de wereld onder druk staat: door autoritaire regimes, door de verzwakking van democratische regeringen, en door sociale en politieke onrust als gevolg van oorlogen en conflicten, geweld en fundamentalisme.

Wat betreft de uitvoer van de onderwijsdoelen kwamen enkele bijzondere aandachtpunten naar voren:

Beleid. Overheidsbeleid wereldwijd sluit vaak nog niet aan op de onderwijsdoelen. En waar dat wel het geval is, krijgen enkele populaire onderwijsthema’s prioriteit ten koste van bijvoorbeeld voorschools onderwijs en alfabetisering.

Middelen. Het enthousiasme waarmee de SDGs en Education 2030 in 2015 werd onthaald, is nog niet omgezet in financiële toezeggingen. In sommige gevallen loopt de daadwerkelijke steun zelfs terug, zowel voor het binnenlandse onderwijs, als voor onderwijshulp en steun aan maatschappelijke organisaties die zich met onderwijs bezighouden. Anderzijds zijn er in het afgelopen jaar nieuwe instellingen voor onderwijshulp bijgekomen, die eveneens een beroep doen op de fondsen hiervoor en de spoeling dunner maken.

Kwaliteit en ongelijkheid. De aantrekkingskracht van privaatonderwijs en andere commerciële initiatieven in het onderwijs zet de kern van SDG4 en Education 2030 onder druk: het algemene recht op gratis onderwijs van goede kwaliteit. Daarbij is er voldoende grond voor de zorg dat privaatonderwijs sociale en economische ongelijkheid vergroot.

Leerkrachten. Goed onderwijs zonder goede leerkrachten is ondenkbaar. Toch is er nog altijd een gebrek aan goede leerkrachten en valt er veel te verbeteren in hun werkomstandigheden, salariëring en maatschappelijke waardering.

Op al deze thema’s geeft de Declaration aanbevelingen voor zowel overheden, voor maatschappelijke organisaties en voor de CCNGO/Education 2030 zelf om de onderwijsdoelen te kunnen behalen.

→ Download hier de ‘Global Meeting Declaration; implementing SDG4-Education 2030’
→ Lees meer over de 8th Global Meeting of the CCNGO Education 2030

Meer over de CCNGO

Voor beter onderwijs werkt UNESCO nauw samen met onder andere maatschappelijke organisaties. Die zijn sinds 1984 verenigd in de Collective Consultation of NGOs on Education 2030, zoals het inmiddels heet. Het netwerk telt ruim 300 aangesloten organisaties en wordt gedragen door de Coordation Group.

Tijdens de bijeenkomst zijn de leden van de Coordination Group voor de nieuwe periode 2017-2020 gekozen. De Group bestaat uit:

• regionale vertegenwoordigers uit Afrika (ANCEFA- African Network Campaign on Education for All), Europa (EAEA – European Association for the Education of Adults), Latijns Amerika en de Caraïben (CLADE – Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación), de Arabische Regio (Teacher Creativity Centre) en Azië en Stille Oceaan (ASPBAE – Asia South Pacific Association for Basic and Adult Education).

• internationale coördinatoren: Camila Croso (GCE) en Maggie Koong May Kay (OMEP -World Organization for Early Childhood Education.

• algemene leden: Rasheda Choudhury (CAMPE – Campaign for Popular Education) en  Ekbal Elsamaloty (ANLAE – Arab Network for Literacy and Adult Education)

• liasion officer voor UNESCO: Marie-Claude Machon-Honoré