18 Deelnemers kozen uit het aanbod van 13 workshops voor onze bijeenkomst met de titel ‘Education now, for a better future‘. Ons panel van experts beantwoordde vragen over de bijdrage van Nederland aan SDG4-mondiaal; of de G7-overeenkomst over vennootschapsbelasting tot een mondiaal eerlijk en transparant belastingsysteem leidt en hoe lage- en middeninkomenslanden investeringen in onderwijs kunnen verhogen.

Na het welkomstwoord van GCE-NL voorzitter Karolien Molenaar stelde moderator Sietse Blom het panel voor:

Elke deelnemer was het eens met de stellingen die tijdens de bijeenkomst werden bediscussieerd:

  1. The Netherlands must once again take on the pioneering role in the field of education
  2. Low and Lower-Middle Income countries must allocate at least 15 to 20% of their public expenditure to education, in line with the 2030 Education Framework for Action.
  3. The Netherlands must take a leading role in the discussion on fair tax treaties
  4. The Netherlands must initiate higher investment in education for LMI globally and within the EU

We hopen dat Nederland ervoor kiest weer een voorbeeldrol te vervullen in het promoten van SDG4-mondiaal en een leiderschapsrol op zich te nemen in de strijd voor tax justice.