GCE 2016 Private Profit, Public Loss

Met het rapport ‘Private Profit, Public Loss: why the push for low-fee private schools is throwing quality education off-track’ onderzoekt GCE-Internationaal de voornaamste claims waarmee privaatonderwijs opgeld doet. Algemene conclusie: er is nauwelijks bewijs dat privaatonderwijs in ontwikkelingslanden beter is dan het publieke onderwijs, terwijl er wel bewijs is dat het sociale en economische ongelijkheid versterkt. Overheden in ontwikkelingslanden kunnen daarom beter stoppen met commerciële initiatieven en investeren in hun publieke onderwijsvoorzieningen.