AOb | Lespakket Kinderarbeid ‘Rabab’s uitzicht’

Rabab is 15, en gaat al jaren niet meer naar school, ondanks de leerplicht in Marokko. Ze werkt ver weg van huis, als “petite bonne”, inwonende huishoudelijke hulp, in de huishouding van een lerares en een ambtenaar. Ze ziet haar familie nog maar zelden.

Kinderarbeid

Geschat wordt dat er wereldwijd ongeveer 57 miljoen kinderen helemaal niet naar school gaan. De meeste van deze kinderen werken. Daarnaast zijn er nog miljoenen kinderen die werk en (een beetje) onderwijs combineren. Al deze kinderen wordt een eerlijke kans ontnomen om zichzelf met behulp van goed onderwijs te ontwikkelen en een beter bestaan op te bouwen.

Als het over kinderarbeid gaat, worden meisjes vaak over het hoofd gezien. Het werk dat ze doen, valt namelijk vaak niet onder de definitie van werk als ‘betaalde activiteit’. Tegelijkertijd gaan minder meisjes naar school dan jongens. En als ze al naar school gaan, maken ze in veel gevallen de basisschool niet af.

Het werk dat Rabab doet bestaat niet in de officiële statistieken. Ruim 15 miljoen kinderen, vooral meisjes, werken vrijwel onzichtbaar in de huishouding van anderen. Ze gaan niet naar school, en missen iedere kans op een betere toekomst.

Het lespakket

Het gratis lespakket ‘Rabab’s uitzicht’ is gemaakt voor leerlingen van 10-14 jaar, dus voor de hoogste groepen in het basisonderwijs en de eerst leerjaren van het voortgezet onderwijs. De lessen zijn ook te gebruiken in hogere leerjaren en in het MBO.

Het pakket bestaat uit:

  • de film ‘Rabab’s uitzicht’
  • een uitgebreide handleiding voor docenten, met achtergrondinformatie
  • een informatiebrochure voor de leerlingen
  • kant-en-klare lesopdrachten