AOb | Lespakket Kinderarbeid ‘Leerschool’

Abdullah en Ferhat zijn jongens die net als hun leeftijdgenoten van voetballen en muziek houden, en graag met hun vriendjes op pad gaan. Maar veel tijd hebben ze daar niet voor. Iedere dag na school gaan ze aan het werk. In een stoffige en benauwde werkplaats knippen ze stukken leer uit en lijmen die vervolgens aan elkaar om onderdelen van schoenen te maken. Pas laat in de avond gaan ze naar huis, en vallen soms al in slaap voordat ze gegeten hebben.

Kinderarbeid

Geschat wordt dat er wereldwijd ongeveer 57 miljoen kinderen helemaal niet naar school gaan. De meeste van deze kinderen werken. Daarnaast zijn er nog miljoenen kinderen die werk en (een beetje) onderwijs combineren. Al deze kinderen wordt een eerlijke kans ontnomen om zichzelf met behulp van goed onderwijs te ontwikkelen en een beter bestaan op te bouwen.

Het lespakket ‘Leerschool’ sluit aan op het lespakket ‘Zara’s brief’ en geeft de nieuwste cijfers over kinderarbeid in Turkije. Er is specifieke aandacht voor meisjes, voor de gezondheidsaspecten van het werk, en voor de combinatie school-werk.

Het Lespakket

Het gratis lespakket is gemaakt voor leerlingen van 10-14 jaar, dus voor de hoogste groepen in het basisonderwijs en de eerst leerjaren van het voortgezet onderwijs. De lessen zijn ook te gebruiken in hogere leerjaren en in het MBO.

Het pakket bestaat uit:

  • de film ‘Leerschool’
  • een uitgebreide handleiding voor docenten, met achtergrondinformatie
  • een informatiebrochure voor de leerlingen
  • kant-en-klare lesopdrachten
  • het magazine ‘School, de beste werkplaats’