In juni vindt in Duitsland het topoverleg van de G7 plaats. De G7 bestaat uit Duitsland, Canada, Frankrijk, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. De politieke koers die de leiders van deze landen voor een bepaald beleidsthema uitzetten, heeft een ‘rimpeleffect’ op tal van andere internationale organisaties en instellingen en daarom is het belangrijk dat ‘Education in Emergencies’ op de agenda komt.

Tal van maatschappelijke organisaties, waaronder ook GCE Nederland, ondertekenden de oproep aan de G7 om:

  • te investeren in een betere toekomst door te investeren in SDG4
  • de internationale samenwerking op te voeren en het recht op onderwijs te beschermen
  • veilige, inclusieve, genderresponsieve systemen op te zetten voor kwaliteitsonderwijs
  • te zorgen dat deze onderwijssystemen bestand zijn tegen noodsituaties en crises zoals COVID-19, klimaatverandering en conflicten

Lees de volledige ‘Call for action’ hier.