Foto: Save the Children

De klimaattop in Glasgow was het gesprek van de dag. Het klimaat raakt aan het thema onderwijs op twee manieren:Onderwijsstelsels in ontwikkelingslanden zijn de dupe van klimaatverandering:

  • De ontwrichting van onderwijsstelsels door klimaatrampen treft jaarlijks meer dan 37 miljoen kinderen
  • Scholen zijn niet meer toegankelijk doordat gebouwen en schoolmaterialen zijn verwoest door het extreme weer
  • Leerlingen zijn niet meer in staat te leren vanwege honger door mislukte oogsten of ziekten als gevolg van klimaatrampen
  • Seksueel en fysiek geweld neemt toe tijdens klimaatrampen, waarvan vooral meisjes de dupe zijn. Meisjes keren vaak niet terug naar school

Investeringen in onderwijs in ontwikkelingslanden, komen het klimaat ten goede:

  • In de opsomming van de meeste effectieve manier om de CO2 uitstoot te verminderen, staat onderwijs aan meisjes in de top 10
  • Meisjes die langer onderwijs volgen, krijgen later en minder kinderen. Dit zou de totale uitstoot van fossiele brandstoffen tegen het eind van de eeuw met 37%-41% kunnen verminderen
  • Landen die hebben geïnvesteerd in onderwijs voor meisjes hebben minder sterfgevallen door droogte en overstromingen dan landen met een lager niveau van onderwijs aan meisjes
  • Klimaateducatie zal jongeren voorbereiden op de wereldwijde overgang naar een koolstofarme economie, maar ook een mentaliteitsverandering teweegbrengen richting een duurzame manier van leven

Er zijn verschillende rapporten die de link tussen onderwijs en klimaat behandelen: Save the ChildrenUNICEFEducation InternationalMalala Fund

Blogs over onderwijs en klimaat: Save the Children, Global Partnership for Education