01-04-2019 | Op 12 en 13 februari 2019 kwamen experts op onderwijs en mensenrechten samen in Abidjan, Ivoorkust, om nieuwe richtlijnen vast te stellen voor het recht op onderwijs. De ‘Abidjan Principles’, gepubliceerd op 21 maart, zetten bestaande wettelijke bepalingen op een rij, toegespitst op de verhouding tussen de overheid en private partijen in onderwijs.

Het recht op onderwijs is al sinds 1948 vastgelegd in veel (inter)nationale verdragen. Maar juist de veelheid van juridische en semi-juridische documenten plus de veranderde maatschappij riepen vragen op over de interpretatie. Zo zijn er in de afgelopen jaren steeds meer commerciële aanbieders van onderwijs gekomen. Nationale overheden hebben de vrijheid om hen een plaats te geven in hun onderwijssysteem. Soms lijkt dat een uitkomst, voor plekken waar weinig publieke middelen voorhanden zijn. Maar hoe verhoudt dit zich tot de plicht van diezelfde overheden om al hun burgers gratis openbaar onderwijs te bieden van goede kwaliteit? 

Om handvatten te bieden bij dergelijke keuzes zijn er nu de Abidjan-richtlijnen. Hierin is de uitkomst vastgelegd van een consultatie die al in 2015 was begonnen, gecoördineerd door Amnesty International, de Equal Education Law Centre, het Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights, het Initiative for Social and Economic Rights en het Right to Education Initiative. 

» The Abidjan Principles website